Cũng Đành Thôi

Cũng Đành Thôi

Lời bài hát Cũng Đành Thôi

Đóng góp bởi

Em gọi anh lúc 3 giờ sáng
Anh lặng nghe
Rất êm từng tiếng thở
Hai tuần ta cách xa rồi đấy
Chắc giờ anh cũng
không còn bất ngờ
Lời chia tay em giữ thật lâu
Và giờ đây thì cũng đã nên câu
Từng lời như vết cắt rất sâu
Hạt mưa đêm như rơi vào tim
Và không gian
Dường như quá đắm chìm
Một người gác máy lặng im
Em muốn quên đi chuyện lúc xưa
Anh cũng không
Quan tâm em hơn nữa
Trong chúng ta đâu ai có quyền
Níu kéo được nhau
Em muốn quên đi bao tháng ngày
Anh cũng mong
Hai ta không giữ lấy
Nên giấc mơ khi xưa khép lại
Theo gió nhẹ trôi
Thôi cũng đành thôi
Một hai câu chia tay rồi thôi
Và cứ thế thời gian vẫn cứ trôi
Rồi tình yêu nơi đâu mất rồi
Liệu rằng em nơi phương trời xa
Tình yêu đó
Còn vương vấn thiết tha
Và lòng em có nhớ ta
Em muốn quên đi chuyện lúc xưa
Anh cũng không
Quan tâm em hơn nữa
Trong chúng ta đâu ai có quyền
Níu kéo được nhau
Em muốn quên đi bao tháng ngày
Anh cũng mong
Hai ta không giữ lấy
Nên giấc mơ khi xưa khép lại
Theo gió nhẹ trôi
Thôi cũng đành thôi
Thôi cũng đành thôi
Thôi cũng đành thôi
Em muốn quên đi chuyện lúc xưa
Anh cũng không
Quan tâm em hơn nữa
Trong chúng ta đâu ai có quyền
Níu kéo được nhau
Em muốn quên đi bao tháng ngày
Anh cũng mong
Hai ta không giữ lấy
Nên giấc mơ khi xưa khép lại
Theo gió nhẹ trôi
Em muốn quên đi chuyện lúc xưa
Anh cũng không
Quan tâm em hơn nữa
Trong chúng ta đâu ai có quyền
Níu kéo được nhau
Em muốn quên đi bao tháng ngày
Anh cũng mong
Hai ta không giữ lấy
Nên giấc mơ khi xưa khép lại
Theo gió nhẹ trôi
Thôi cũng đành thôi