Cứ Ra Đi Nếu Em Muốn

Cứ Ra Đi Nếu Em Muốn

Lời bài hát Cứ Ra Đi Nếu Em Muốn

Đóng góp bởi

Mấy ai ngờ người quay gót
Không một câu chia tay như vậy
Để nơi này đành câm nín
Ôm niềm đau nơi con tim
Nghe đời ta đang chông chênh
Biết về nơi đâu
Mối duyên mình đành như thế
Ân tình đôi ta chia đôi đường
Bởi tôi cùng bàn tay trắng
Nên giờ đây em quay lưng
Chôn vùi bao nhiêu yêu thương
Xé tan một tình yêu
Thì thôi người hãy bước đi
Nếu không còn yêu
Bận tâm làm chi nơi đây
Mình tôi buồn phiền
Cuộc tình hôm nay em mang đi
Lạnh lùng quay lưng không chia ly
Cũng như bao nhiêu người con gái khác
Ngày mai dù có sướng vui
Khổ đau cùng ai
Đừng quay về nơi xa xưa
Tìm tôi làm gì
Một lần em vô tâm ra đi
Trọn đời tôi sẽ không tin em
Mãi mãi không tin người nữa đâu
Chẳng tin người đâu
Mấy ai ngờ người quay gót
Không một câu chia tay như vậy
Để nơi này đành câm nín
Ôm niềm đau nơi con tim
Nghe đời ta đang chông chênh
Biết về nơi đâu
Mối duyên mình đành như thế
Ân tình đôi ta chia đôi đường
Bởi tôi cùng bàn tay trắng
Nên giờ đây em quay lưng
Chôn vùi bao nhiêu yêu thương
Xé tan một tình yêu
Thì thôi người hãy bước đi
Nếu không còn yêu
Bận tâm làm chi nơi đây
Mình tôi buồn phiền
Cuộc tình hôm nay em mang đi
Lạnh lùng quay lưng không chia ly
Cũng như bao nhiêu người con gái khác
Ngày mai dù có sướng vui
Khổ đau cùng ai
Đừng quay về nơi xa xưa
Tìm tôi làm gì
Một lần em vô tâm ra đi
Trọn đời tôi sẽ không tin em
Mãi mãi không tin người nữa đâu
Chẳng tin người đâu
Ngày mai dù có sướng vui
Khổ đau cùng ai
Đừng quay về nơi xa xưa
Tìm tôi làm gì
Một lần em vô tâm ra đi
Trọn đời tôi sẽ không tin em
Mãi mãi không tin người nữa đâu
Chẳng tin người đâu