Cứ Ngỡ Trọn Đời (Vinahouse)

Cứ Ngỡ Trọn Đời (Vinahouse)

Lời bài hát Cứ Ngỡ Trọn Đời (Vinahouse)

Đóng góp bởi

Anh cứ ngỡ ta sẽ trọn đời
Mình cùng nắm tay đi trong bình yên
Mà tại sao hôm nay
Trái tim anh thấy hiu quạnh
Anh đã khóc khi biết được rằng
Tình cảm chúng ta đến lúc nhạt phai
Nhưng làm sao để quên
Phút giây ta bên cạnh nhau
Anh đã cố nhắm mắt gượng cười
Để người thấy vui khi bên cạnh anh
Mà thật ra trong anh
Trái tim đau đớn vô cùng
Anh không thể nói dối lòng mình
Rằng ta vẫn yên vui như ngày xưa
Đành buông tay
Hẹn kiếp sau ta sẽ gặp nhau
Có những kỷ niệm
Đâu thể quên dễ dàng
Là nơi hai chúng ta hẹn thề
Có những sự thật
Anh phải buông tay chấp nhận
Dù cho trái tim anh tổn thương
Ngày em ra đi vội vàng
Mưa bỗng rơi vô tình
Phải chăng cơn mưa
Khóc cho duyên tình lỡ
Em đã nói suốt cuộc đời
Ta sẽ bên nhau vậy mà
Hạt mưa đêm nay
Cuốn em đi thật xa
Anh cứ
Anh cứ ngỡ ta sẽ trọn đời
Mình cùng nắm tay đi trong bình yên
Mà tại sao hôm nay
Trái tim anh thấy hiu quạnh
Anh đã khóc khi biết được rằng
Tình cảm chúng ta đến lúc nhạt phai
Nhưng làm sao để quên
Phút giây ta bên cạnh nhau
Anh đã cố nhắm mắt gượng cười
Để người thấy vui khi bên cạnh anh
Mà thật ra trong anh
Trái tim đau đớn vô cùng
Anh không thể nói dối lòng mình
Rằng ta vẫn yên vui như ngày xưa
Đành buông tay
Hẹn kiếp sau ta sẽ gặp nhau
Anh cứ ngỡ ta sẽ trọn đời
Mình cùng nắm tay đi trong bình yên
Mà tại sao hôm nay
Trái tim anh thấy hiu quạnh
Anh đã khóc khi biết được rằng
Tình cảm chúng ta đến lúc nhạt phai
Nhưng làm sao để quên
Phút giây ta bên cạnh nhau
Anh đã cố nhắm mắt gượng cười
Để người thấy vui khi bên cạnh anh
Mà thật ra trong anh
Trái tim đau đớn vô cùng
Anh không thể nói dối lòng mình
Rằng ta vẫn yên vui như ngày xưa
Đành buông tay
Hẹn kiếp sau ta sẽ gặp nhau