Cứ Ngỡ Trọn Đời (Lofi Version)

Cứ Ngỡ Trọn Đời (Lofi Version)

Lời bài hát Cứ Ngỡ Trọn Đời (Lofi Version)

Đóng góp bởi

Có những kỷ niệm
Đâu thể quên dễ dàng
Là nơi hai chúng ta hẹn thề
Có những sự thật
Anh phải buông tay chấp nhận
Dù cho trái tim anh tổn thương
Ngày em ra đi vội vàng
Mưa bỗng rơi vô tình
Phải chăng cơn mưa
Khóc cho duyên tình lỡ
Em đã nói suốt cuộc đời
Ta sẽ bên nhau vậy mà
Hạt mưa đêm nay
Cuốn em đi thật xa
Anh cứ ngỡ ta sẽ trọn đời
Mình cùng nắm tay
Đi trong bình yên
Mà tại sao hôm nay
Trái tim anh thấy hiu quạnh
Anh đã khóc khi biết được rằng
Tình cảm chúng ta
Đến lúc nhạt phai
Nhưng làm sao để quên
Phút giây ta bên cạnh nhau
Anh đã cố nhắm mắt
Gượng cười để người thấy vui
Khi bên cạnh anh
Mà thật ra trong anh
Trái tim đau đớn vô cùng
Anh không thể nói dối lòng mình
Rằng ta vẫn yên vui như ngày xưa
Đành buông tay
Hẹn kiếp sau ta sẽ gặp nhau
Ngày em ra đi vội vàng
Mưa bỗng rơi vô tình
Phải chăng cơn mưa
Khóc cho duyên tình lỡ
Em đã nói suốt cuộc đời
Ta sẽ bên nhau vậy mà
Hạt mưa đêm nay
Cuốn em đi thật xa
Anh cứ ngỡ ta sẽ trọn đời
Mình cùng nắm tay
Đi trong bình yên
Mà tại sao hôm nay
Trái tim anh thấy hiu quạnh
Anh đã khóc khi biết được rằng
Tình cảm chúng ta
Đến lúc nhạt phai
Nhưng làm sao để quên
Phút giây ta bên cạnh nhau
Anh đã cố nhắm mắt
Gượng cười để người thấy vui
Khi bên cạnh anh
Mà thật ra trong anh
Trái tim đau đớn vô cùng
Anh không thể nói dối lòng mình
Rằng ta vẫn yên vui như ngày xưa
Đành buông tay
Hẹn kiếp sau ta sẽ gặp nhau
Anh đã cố nhắm mắt
Gượng cười để người thấy vui
Khi anh bên cạnh
Mà thật ra trong anh
Trái tim này buồn biết mấy
Anh không thể nói dối lòng mình
Rằng ta vẫn yên vui như ngày xưa
Đành buông tay
Hẹn kiếp sau ta sẽ gặp nhau
Đành buông tay
Hẹn kiếp sau ta sẽ gặp nhau