Cự Ly Hai Trái Tim

Cự Ly Hai Trái Tim

Lời bài hát Cự Ly Hai Trái Tim

Đóng góp bởi

Ngày mai hai đứa
Không còn chung lối đi về
Ngày mai hai đứa
Sẽ không còn bên nhau lữa
Anh biết trước sẽ có ngày
Rồi chúng ta sẽ như vậy
Làm sao đây giữ chân em
Khi mà em muốn ra đi
Ngày mai em sẽ
Không còn anh lúc vui buồn
Ngày mai con phố
Sẽ không còn ta chung bước
Trong thế giới hỏi mấy người
Rằng lúc yêu sẽ không buồn
Hỏi mấy ai
Được hạnh phúc trong tình yêu
Người yêu ơi cứ trách móc đi
Để cho em không buồn
Giờ đây thán trách gì nhau
Cũng để lòng thêm đớn đau
Làm sao đây anh làm sao
Khi mà ta bên cạnh nhau
Mà khỏang cách hai trái tim
Ngỡ xa một vòng thế gian
Ngày mai sau nếu có lúc
Ta thấy nhau trên con đường
Thì xin em cứ chào anh
Giống hôm đầu tiên thấy nhau
Làm sao đây thôi thì xem
Đôi mình không duyên nợ thôi
Vì khoảng cách 2 trái tim
Chúng ta đã xa quá rồi
Các bạn có biết không
Hai người đứng bên cạnh nhau
Hai trái tim ở bên cạnh nhau
Cứ ngỡ như
Rất ngần, rất ngần , rất gần
nhưng thật ra họ đứng bên cạnh nhau
Mà hai trai tim lại ở
Rất xa, rất xa, rất xa nhau
Mãi mãi họ không đến được với nhau
Các bạn à
Ngày mai hai đứa
Không còn chung nối đi về
Ngày mai hai đứa
Sẽ không còn bên nhau lữa
Anh biết trước sẽ có ngày
Rồi chúng ta sẽ như vậy
Làm sao đây giữ chân em
Khi mà em muốn ra đi
Ngày mai em sẽ
Không còn anh lúc vui buồn
Ngày mai con phố
Sẽ không còn ta chung bước
Trong thế giới hỏi mấy người
Rằng lúc yêu sẽ không buồn
Hỏi mấy ai
Được hạnh phúc trong tình yêu
Người yêu ơi cứ trách móc đi
Để cho em không buồn
Giờ đây thán trách gì nhau
Cũng để lòng thêm đớn đau
Làm sao đây anh làm sao
Khi mà ta bên cạnh nhau
Mà khoảng cách hai trái tim
Ngỡ xa một vòng thế gian
Ngày mai sau nếu có lúc
Ta thấy nhau trên con đường
Thì xin em cứ chào anh
Giống hôm đầu tiên thấy nhau
Làm sao đây thôi thì xem
Đôi mình không duyên nợ thôi
Vì khoảng cách 2 trái tim
Chúng ta đã xa quá rồi
Người yêu ơi cứ trách móc đi
Để cho em không buồn
Giờ đây thán trách gì nhau
Cũng để lòng thêm đớn đau
Làm sao đây anh làm sao
Khi mà ta bên cạnh nhau
Mà khoảng cách hai trái tim
Ngỡ xa một vòng thế gian
Ngày mai sau nếu có lúc
Ta thấy nhau trên con đường
Thì xin em cứ chào anh
Giống hôm đầu tiên thấy nhau
Làm sao đây thôi thì xem
Đôi mình không duyên nợ thôi
Vì khoảng cách 2 trái tim
Chúng ta đã xa quá rồi
Làm sao đây thôi thì xem
Đôi mình không duyên nợ thôi
Vì khoảng cách 2 trái tim
Chúng ta đã xa quá rồi