Cứ Chill Thôi (DJ TuSo & LEA Remix)

Cứ Chill Thôi (DJ TuSo & LEA Remix)

Lời bài hát Cứ Chill Thôi (DJ TuSo & LEA Remix)

Đóng góp bởi

Cứ tan vào những êm đềm tối nay
Cứ tan vào những êm đềm tối nay
Cứ tan vào những êm đềm tối nay
Vì đời còn lắm sóng gió
Sao em không ngồi lại
Cùng chút bình minh
Tạm bỏ lại gánh trên vai
Theo anh đi tìm lại
Một phút yên bình
Ngày rồi ngày vẫn những khó khăn
Em vẫn xoay vần
Cùng những nốt thăng trầm
Nhưng cứ vui lên em
Vì ngày mai lại một cơ hội
Để ôm trọn thế giới
Cứ tan vào những êm đềm tối nay
Cứ tan trong màn đêm này đắm say
Cứ chôn vùi lắng lo vào sáng mai
Chút yên bình chắc đâu cần đúng sai
Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy
Bao âu lo em bỏ lại hết đằng sau
Đời là cuộc vui đôi khi
Cho em quên điều gì
Còn giữ trong đầu
Vài lần người ta cho em cười
Cho em say
Cũng cho em khóc vì đau
Nhưng cứ vui lên đi
Vì ngày mai lại một cơ hội
Và ta ngại ngần chi
Này
Cứ tan vào những êm đềm tối nay
Cứ tan trong màn đêm này đắm say
Cứ chôn vùi lắng lo vào sáng mai
Chút yên bình chắc đâu cần đúng sai
Cứ tan vào những êm đềm tối nay