Cứ Bỏ Mặc Em Đi

Cứ Bỏ Mặc Em Đi

Xem MV bài hát

Lời bài hát Cứ Bỏ Mặc Em Đi

Đóng góp bởi

Xin anh đừng giữ em lại
Vì ngày mai bên anh không phải em
Em đã từng tìm thấy anh
Trong dòng đời vội vã
Bao lâu để anh biết được
Ở trong em anh là tất cả
Em chấp nhận là người phía xa
Đứng nhìn anh
Ở bên em cũng chẳng hạnh phúc
Anh cứ đi đi
Vì yêu anh em sẽ chấp nhận hết
Nhiều khi em lặng im để biết
Trong trái tim anh
Liệu rằng em có quan trọng không
Nhưng tất cả làm em hiểu ra
Anh hết yêu em rồi
Vậy thì anh bước tiếp đi nhé
Em sẽ đứng lại
Những gì sai em xin được nhận lấy
Chỉ cần được trông thấy anh mãi
Sống tốt với ai, dù chia hai
Em cũng sẽ dừng lại
Xin anh đừng bận tâm đến em
Xin anh cứ bỏ mặc em
Xin anh đừng giữ em lại
Vì ngày mai bên anh không phải em
Em đã từng tìm thấy anh
Trong dòng đời vội vã
Bao lâu để anh biết được
Ở trong em anh là tất cả
Em chấp nhận là người phía xa
Đứng nhìn anh
Ở bên em cũng chẳng hạnh phúc
Anh cứ đi đi
Vì yêu anh em sẽ chấp nhận hết
Nhiều khi em lặng im để biết
Trong trái tim anh
Liệu rằng em có quan trọng không
Nhưng tất cả làm em hiểu ra
Anh hết yêu em rồi
Vậy thì anh bước tiếp đi nhé
Em sẽ đứng lại
Những gì sai em xin được nhận lấy
Chỉ cần được trông thấy anh mãi
Sống tốt với ai, dù chia hai
Em cũng sẽ dừng lại
Xin anh đừng bận tâm đến em
Xin anh cứ bỏ mặc em
Nếu ai đó nói với em một câu
Rằng vì sao anh và em chia tay
Thì em nói người sai chính là em
Anh bước đi cũng do lỗi tại em
Thì em nói người sai chính là em
Anh bước đi cũng do lỗi tại em
Ở bên em cũng chẳng hạnh phúc
Anh cứ đi đi
Vì yêu anh em sẽ chấp nhận hết
Nhiều khi em lặng im để biết
Trong trái tim anh
Liệu rằng em có quan trọng không
Nhưng tất cả làm em hiểu ra
Anh hết yêu em rồi
Vậy thì anh bước tiếp đi nhé
Em sẽ đứng lại
Những gì sai em xin được nhận lấy
Chỉ cần được trông thấy anh mãi
Sống tốt với ai, dù chia hai
Em cũng sẽ dừng lại
Xin anh đừng bận tâm đến em
Xin anh cứ bỏ mặc em
Xin anh đừng bận tâm đến em
Xin anh
Cứ rời xa