Công Viên Buồn

Công Viên Buồn

Lời bài hát Công Viên Buồn

Đóng góp bởi

Trời chợt sáng
Sương rơi âm thầm
Cảnh vật vẫn thế
Sao thấy buồn người ơi
Từng hàng người vẫn
Ra công viên mà
Sao giờ chỉ thấy
Có mỗi anh lẻ loi
Em đã ra đi người ơi
Chẳng nói với anh một lời
Để công viên buồn
Không vắng anh
Em đã ra đi người ơi
Chẳng biết khi nào em về
Để công viên buồn
Đợi bước em
Từng giọt sương rơi nhẹ rơi
Nơi mặt hồ không lẻ loi
Hàng cây vẫn không
Đứng yên
Vẫn rì rào
Ghế đá vẫn không ngồi im
Vẫn nhớ nhung ai qua lại
Chỉ mình anh
Ngồi đây lẻ loi
Từng ngày trôi qua vẫn thế
Vẫn một mình anh bước lê
Ngồi bên bờ đá
Hai ta vẫn thường chơi
Cút bắt nhau em ở đâu
Anh ở phía sau em nè
Giờ chỉ còn anh
Nơi công viên
Buồn thôi
Người buồn cảnh có
Vui đâu bao giờ
Đêm dài nhiều khi
Chỉ muốn rơi lệ cho
Vơi bớt đi bao buồn đau
Em đã ra đi thật mà
Một mình ta
Ngồi đây xót xa
Em đã ra đi người ơi
Chẳng biết khi nào em về
Để công viên buồn
Cùng với ai
Từng giọt sương rơi nhẹ rơi
Nơi mặt hồ không lẻ loi
Hàng cây vẫn không
Đứng yên
Vẫn rì rào
Ghế đá vẫn không ngồi im
Vẫn nhớ nhung ai qua lại
Chỉ mình anh
Ngồi đây lẻ loi
Từng ngày trôi qua vẫn thế
Vẫn một mình anh bước lê
Ngồi bên bờ đá
Hai ta vẫn thường chơi
Cút bắt nhau em ở đâu
Anh ở phía sau em nè
Giờ chỉ còn anh
Nơi công viên
Buồn thôi
Từng giọt sương rơi nhẹ rơi
Nơi mặt hồ không lẻ loi
Hàng cây vẫn không
Đứng yên
Vẫn rì rào
Ghế đá vẫn không ngồi im
Vẫn nhớ nhung ai qua lại
Chỉ mình anh
Ngồi đây lẻ loi
Từng ngày trôi qua vẫn thế
Vẫn một mình anh bước lê
Ngồi bên bờ đá
Hai ta vẫn thường chơi
Cút bắt nhau em ở đâu
Anh ở phía sau em nè
Giờ chỉ còn anh
Nơi công viên
Buồn thôi
Em đã ra đi người ơi
Chẳng biết khi nào em về
Giờ chỉ còn anh
Nơi công viên
Buồn thôi