Công Ơn Cha Mẹ

Công Ơn Cha Mẹ

Lời bài hát Công Ơn Cha Mẹ

Đóng góp bởi

Đêm đêm con nguyện đất trời
Để cho cha mẹ
Suốt đời phước an
Trọn đời vất vả triền miên
Chăm lo bát gạo
Đồng tiền nuôi con
Ngày xưa mẹ hát ru con
À ơi
Tiếng hát vẫn còn trong tim
Ngày nay tóc đã bạc phơ
Con còn nhớ mãi
À ơi thâm tình
Cha cho con cả cuộc đời
Cho con lẽ sống
Giữa miệng trần gian
Mẹ là nguồn suối diệu hiền
Là người duy nhất
Trong đời của con
Biển đông còn có lúc vơi
Chớ lòng cha mẹ
Suốt đời trào dâng
Con nguyện báo đáp thâm ơn
Công cha nghĩa mẹ
Khắc ghi muôn đời
Cha cho con cả cuộc đời
Cho con lẽ sống
Giữa miệng trần gian
Mẹ là nguồn suối diệu hiền
Là người duy nhất
Trong đời của con
Biển đông còn có lúc vơi
Chớ lòng cha mẹ
Suốt đời trào dâng
Con nguyện báo đáp thâm ơn
Công cha nghĩa mẹ
Khắc ghi muôn đời