Con Người Ta (Remix)

Con Người Ta (Remix)

Lời bài hát Con Người Ta (Remix)

Đóng góp bởi

Vợ anh dù đẹp xấu
Thì mãi vẫn là vợ anh
Con người ta dù sao
Vẫn mãi là người đến sau
Và anh có khi nào
Bỏ rơi lúc anh buồn đau
Con người ta thì sao
Chỉ đến khi anh hạnh phúc
Và em tội nghiệp lắm
Chỉ nghĩ cho chồng cho con
Nào nghĩ cho bản thân
Nên tháng năm nhiều gầy hao
Con người ta chỉ lo
Chăm chút sắc đẹp mà thôi
Xin anh hãy nghĩ lại
Chọn vợ hay chọn bồ
Nhìn con người ta thật hạnh phúc
Khi được anh nâng khi chuộng chiều
Còn em thì không
Em thấy mình hẩm hiu
Nhìn con người ta thật rạng rỡ
Khi được anh quan tâm từng giờ
Còn em thì không có bao giờ anh mơ
Nhìn con người ta thật đẹp quá
Còn em thấy sao như bà gà
Người vui bên anh em có cười phía xa
Nhìn con người ta thật may mắn
Mà em bỗng dâng bao tuổi hờn
Sở dĩ em vẫn đang là vợ anh
Vợ anh dù đẹp xấu
Thì mãi vẫn là vợ anh
Con người ta dù sao
Vẫn mãi là người đến sau
Và anh có khi nào
Bỏ rơi lúc anh buồn đau
Con người ta thì sao
Chỉ đến khi anh hạnh phúc
Và em tội nghiệp lắm
Chỉ nghĩ cho chồng cho con
Nào nghĩ cho bản thân
Nên tháng năm nhiều gầy hao
Con người ta chỉ lo
Chăm chút sắc đẹp mà thôi
Xin anh hãy nghĩ lại
Chọn vợ hay chọn bồ
Nhìn con người ta thật đẹp quá
Còn em thấy sao như bà gà
Người vui bên anh em có cười phía xa
Nhìn con người ta thật may mắn
Mà em bỗng dâng bao tuổi hờn
Sở dĩ em vẫn đang là vợ anh
Vợ anh dù đẹp xấu
Thì mãi vẫn là vợ anh
Con người ta dù sao
Vẫn mãi là người đến sau
Và anh có khi nào
Bỏ rơi lúc anh buồn đau
Con người ta thì sao
Chỉ đến khi anh hạnh phúc
Và em tội nghiệp lắm
Chỉ nghĩ cho chồng cho con
Nào nghĩ cho bản thân
Nên tháng năm nhiều gầy hao
Con người ta chỉ lo
Chăm chút sắc đẹp mà thôi
Xin anh hãy nghĩ lại
Chọn vợ hay chọn bồ