Cơn Mưa Hiếu Kỳ

Cơn Mưa Hiếu Kỳ

Lời bài hát Cơn Mưa Hiếu Kỳ

Đóng góp bởi

Cơn mưa hiếu kì
Cơn mưa hiếu kì
Bay ngang qua đây
Nghe em đang nói gì
Nghe em đang nói
Thôi thì mình chia ly đi baby
Thôi thì mình chia ly đi baby
Cơn mưa hiếu kì
Cơn mưa hiếu kì
Bay ngang qua đây
Nghe anh đang nói gì
Nghe anh đang nói
Đừng bỏ rơi anh nữa
Ta chia tay bao nhiêu lần rồi
Ta xa nhau ta xa nhau
Bao nhiêu lần rồi
Em ơi em ơi
Đừng làm như thế
Đừng làm như thế
Ai đưa đón em đi về
Em ơi
Đừng làm như thế
Hạt mưa thấy thế
Vu vơ nghĩ suy trong lòng
Loài người chia tay
Còn mình thì vẫn cứ rơi
Còn mình thì vẫn cứ rơi
Còn mình thì vẫn cứ rơi
Còn mình thì vẫn cứ rơi
Loài người chia tay
Còn mình thì vẫn cứ rơi
Loài người chia tay
Còn mình thì vẫn cứ rơi
Loài người chia tay
Còn mình thì vẫn cứ rơi
Còn mình thì vẫn cứ rơi
Còn mình thì vẫn cứ rơi
Còn mình thì vẫn cứ rơi
Em ơi đừng làm như thế
Đừng làm như thế
Ai đưa đón em đi về
Em ơi đừng làm như thế
Hạt mưa thấy thế
Vu vơ nghĩ suy trong lòng
Loài người chia tay
Còn mình thì vẫn cứ rơi
Còn mình thì vẫn cứ rơi
Còn mình thì vẫn cứ rơi
Còn mình thì vẫn cứ rơi
Don’t go away
Don’t go away
Oh no
Please say you’ll stay
Loài người chia tay
Bao nhiêu năm rồi
Adam and Eve
Biết thế ngày xưa xin đừng
Sinh sôi để con cháu
Ngày nay vẫn hoài chơi vơi
Lỡ yêu rồi nên đành chấp nhận
Cuộc đời mình dành tặng cô ấy
Một phần mình là của cô ấy mất rồi
Những cơn mưa ấy
Như đạn bom đêm ngày
Xối vào lòng anh nhoè nước mắt
It’s time to go
Cơn mưa không lời
Chia tay như lời tiên đoán
Từ ngàn năm trước rồi
Loài người chia tay
Còn mình thì vẫn cứ
Rơi
Còn mình thì vẫn cứ rơi
Còn mình thì vẫn cứ rơi
Loài người chia tay
Còn mình thì vẫn cứ rơi