Cơn Mưa Đã Qua Lâu Rồi

Cơn Mưa Đã Qua Lâu Rồi

Lời bài hát Cơn Mưa Đã Qua Lâu Rồi

Đóng góp bởi

Đã lâu rồi , chưa gặp em nên nói chuyện gì Đã lâu rồi , chưa hỏi thăm xem nay em ra sao Biết bây giờ , biết em đang đắm say hay ước mi đôi lúc em có buồn không Nhớ anh không Em biết không ngày đó anh cần có em như may Cần cơn gió để đôi mình thành cơn mưa ngâu Và rồi em bước đến bên người rồi nắm tay đi qua, Như nỗi đau đợi ai, Ai , nỗi đau đợi ai Ai…. Cơn mưa đã qua lâu rồi , yêu còn ở bên , anh nào biết suy nghĩ Ngày em đi, anh lạc lối Chỉ còn tin trong cơn mơ thôi Chỉ còn tin trong hư vô thôi Em biết không ngày đó anh cần có em như may Cần cơn gió để đôi mình thành cơn mưa ngâu Và rồi em bước đến bên người rồi nắm tay đi qua, Như nỗi đau đợi ai, Ai , nỗi đau đợi ai Ai…. Đã lâu rồi , chưa gặp em nên nói chuyện gì Đã lâu rồi , chưa hỏi thăm xem nay em ra sao Biết bây giờ , biết em đang đắm say hay ước mi đôi lúc em có buồn không Nhớ anh không?