Con Lật Đật

Con Lật Đật

Lời bài hát Con Lật Đật

Đóng góp bởi

Khi ta bên nhau
anh thường đùa vui
Bảo em sao giống
con lật đật ngộ ghê
Lật đật nhưng em yêu anh
yêu rất nhiều
Lật đật nhưng em không hề
lừa dối anh
Bởi khi bên anh
em thật trẻ con
Vụng về khi em còn nhiều điều
chưa biết
Hỏi anh anh mím môi
Cô bé ngốc chưa kìa
Em giống con lật đật dễ thương
Lật đật thì sao
người ơi đừng trêu
Vì em còn bé nên em như vậy thôi
Nhưng mà tình cảm của em
trao anh luôn chân thành
Chứ không dối gian như người ta
Lật đật thì sao vì em là em
Khi thành người lớn
em hết lật đật thôi
Nhưng em vẫn muốn cùng anh
đi đến suốt cuộc đời
Và em là con lật đật của anh
Khi ta bên nhau
anh thường đùa vui
Bảo em sao giống
con lật đật ngộ ghê
Lật đật nhưng em yêu anh
yêu rất nhiều
Lật đật nhưng em không hề
lừa dối anh
Bởi khi bên anh
em thật trẻ con
Vụng về khi em còn nhiều điều
chưa biết
Hỏi anh anh mím môi
Cô bé ngốc chưa kìa
Em giống con lật đật dễ thương
Lật đật thì sao
người ơi đừng trêu
Vì em còn bé nên em như vậy thôi
Nhưng mà tình cảm của em
trao anh luôn chân thành
Chứ không dối gian như người ta
Lật đật thì sao vì em là em
Khi thành người lớn
em hết lật đật thôi
Nhưng em vẫn muốn cùng anh
đi đến suốt cuộc đời
Và em là con lật đật của anh
Lật đật thì sao
người ơi đừng trêu
Vì em còn bé nên em như vậy thôi
Nhưng mà tình cảm của em
trao anh luôn chân thành
Chứ không dối gian như người ta
Lật đật thì sao vì em là em
Khi thành người lớn
em hết lật đật thôi
Nhưng em vẫn muốn cùng anh
đi đến suốt cuộc đời
Và em là con lật đật của anh
Nhưng em vẫn muốn cùng anh
đi đến suốt cuộc đời
Và em là con lật đật
Dễ thương