Còn Lại Gì Cho Em

Còn Lại Gì Cho Em

Xem MV bài hát

Lời bài hát Còn Lại Gì Cho Em

Đóng góp bởi

Cứ mãi nhớ thương về anh
Cứ mãi khắc sâu tình đau
Dẫu biết bên anh còn đó tơ vương
Ước muốn bên anh dài lâu
Mình đã cho nhau đậm sâu
Sao không nghĩ cho em người ơi
Đời con gái lỡ duyên bẽ bàng
Thà rằng người nói với em
Mình chia tay nhau thôi đừng vương vấn
Vì con tim anh đây không thể xẻ đôi
Cuộc tình đầy đau thương mà người cứ níu kéo
Cứ muốn khắc sâu nỗi đau trong em
Bằng những lời gian dối yêu thương
Bằng mật ngọt âu yếm đam mê
Còn lại gì cho em tình sầu mình em mang
Chỉ có đớn đau khi biết anh bên người
Tình bắt đầu đã biết quá sai lầm
Kết thúc đau thương còn lại gì cho em
Cứ mãi nhớ thương về anh
Cứ mãi khắc sâu tình đau
Dẫu biết bên anh còn đó tơ vương
Ước muốn bên anh dài lâu
Mình đã cho nhau đậm sâu
Sao không nghĩ cho em người ơi
Đời con gái lỡ duyên bẽ bàng
Thà rằng người nói với em
Mình chia tay nhau thôi đừng vương vấn
Vì con tim anh đây không thể xẻ đôi
Cuộc tình đầy đau thương mà người cứ níu kéo
Cứ muốn khắc sâu nỗi đau trong em
Bằng những lời gian dối yêu thương
Bằng mật ngọt âu yếm đam mê
Còn lại gì cho em tình sầu mình em mang
Chỉ có đớn đau khi biết anh bên người
Tình bắt đầu đã biết quá sai lầm
Kết thúc đau thương còn lại gì cho em
Cuộc tình đầy đau thương mà người cứ níu kéo
Cứ muốn khắc sâu nỗi đau trong em
Bằng những lời gian dối yêu thương
Bằng mật ngọt âu yếm đam mê
Còn lại gì cho em tình sầu mình em mang
Chỉ có đớn đau khi biết anh bên người
Tình bắt đầu đã biết quá sai lầm
Kết thúc đau thương còn lại gì cho em
Tình bắt đầu đã biết quá sai lầm
Kết thúc đau thương
Còn lại gì, còn lại gì cho em