Con Đường Xưa Em Đi

Con Đường Xưa Em Đi

Lời bài hát Con Đường Xưa Em Đi

Đóng góp bởi

Con đường xưa em đi
Vàng lên mái tóc thề
Ngõ hồn dâng.. tái... tê
Anh làm thơ vu quy
Khách qua đường lắng nghe
Chuyện tình ta đã... ghi
Những mùa trăng vu quy
Vì mưa gió không về
Chiến trường anh bước... đi....
Có nàng hoen đôi mi
Ngóng theo đường vắng hoe ...
Hỏi còn ai cố... tri
Em ơi.....!
Nhìn gió lên khơi
Lòng có trông vời
Một người xa cuối trời?
Nơi đây ....
Phiên gác canh dài
E ấp đôi lời
Mình còn nhớ thương hoài
Em ơi...!
Màu áo phong sương
Mình ước huy hoàng
Được bàn tay chính nàng
Dâng hoa
Dâng hết ân tình
Tình đến bao giờ
Hỏi đường xưa mà nhớ ?
Con đường xưa em đi
Thời gian có quên gì
Đá mòn kia vẫn ghi
Ghi một đêm trăng thanh
Quán bên đường vắng tênh
Chỉ còn em với.... anh....
Những mùa trăng vu quy
Vì mưa gió không về
Chiến trường anh... bước... đi....
Có nàng hoen đôi mi
Ngóng theo đường vắng hoe ...
Hỏi còn ai cố... tri
Em ơi.....!
Nhìn gió lên khơi
Lòng có trông vời
Một người xa cuối trời?
Nơi đây ....
Phiên gác canh dài
E ấp đôi lời
Mình còn nhớ thương hoài
Em ơi...!
Màu áo phong sương
Mình ước huy hoàng
Được bàn tay chính nàng
Dâng hoa
Dâng hết ân tình
Tình đến bao giờ
Hỏi đường xưa mà nhớ ?
Con đường xưa em đi
Thời gian có quên gì
Đá mòn kia vẫn.. ghi...
Ghi một đêm trăng thanh
Quán bên đường vắng tênh
Chỉ còn em với.... anh....
Ghi một đêm trăng thanh
Quán bên đường vắng tênh
Chỉ.... còn.....
Em với.... anh....