Con Đường Đừng Có Nhớ

Con Đường Đừng Có Nhớ

Lời bài hát Con Đường Đừng Có Nhớ

Đóng góp bởi

..:: Con Đường Đừng Có Nhớ ::..
Phạm Hồng Phước
Anh taxi,
chạy dùm tôi đến nơi này
Rẽ trái vào nhà
người yêu lúc xưa hẹn hò
Nơi góc đường,
ngồi trên xe dưới hiên đợi em
Những con đường,
mưa nắng vương mùa
Anh taxi,
chạy dùm tôi đến nơi này
Nơi chúng mình từng xem phim
với đi làm về
Nơi góc đường,
mình giận nhau,
em đi trước anh sau
Chốn yên bình,
mình hôn nhau lần đầu
Tôi lang thang giữa Sài Gòn,
đoạn đường nào cũng có tên
Nhưng với tôi bây giờ,
đoạn đường nào cũng
quá nhiều kỉ niệm
Tôi cứ cho xe chạy vòng,
tìm lại kí ức tháng năm ngày qua
Cho phép hôm nay tôi gọi,
những con đường mang tên
là Đừng Có Nhớ
Anh taxi,
chạy dùm tôi đến nơi này
Nơi chúng mình từng xem phim
với đi học về
Nơi góc đường,
mình giận nhau,
em đi trước anh sau
Chốn yên bình,
mình hôn nhau lần đầu
Tôi lang thang giữa Sài Gòn,
đoạn đường nào cũng có tên
Nhưng với tôi bây giờ,
đoạn đường nào cũng
quá nhiều kỉ niệm
Tôi cứ cho xe chạy vòng,
tìm lại yêu thương năm hôm ấy
Cho phép hôm nay tôi gọi,
những con đường mang tên
là Đừng Có Nhớ
Tôi lang thang giữa Sài Gòn,
đoạn đường nào cũng có tên
Nhưng với tôi bây giờ,
quá nhiều kỉ niệm
cho xe chạy vòng,
tìm lại kí ức tháng năm ngày qua
Cho phép hôm nay tôi gọi,
những con đường mang tên
là Đừng Có Nhớ
Anh nhớ em,
một ngày mưa cuối hè
Em nép đầu,
tựa vào lưng,
cánh tay quàng chặt
Mưa ướt mềm chuyện tình ta
trên năm tháng đi qua
Giữa đất trời,
hạt mưa rơi thật bao la
Mưa ướt mềm chuyện tình ta
trên năm tháng đi qua
Có phai nhòa
những con đường
mang tên.. Đừng Có Nhớ