Con Đọc Kinh Mân Coi

Con Đọc Kinh Mân Coi

Lời bài hát Con Đọc Kinh Mân Coi

Đóng góp bởi

Khi con được sống với niềm vui . Con thực hành kinh mân côi Con theo mẹ cất tiếng ngợi ca . Con thực hành kinh mân côi Và khi con dõi việc Chúa làm . Con thực hành kinh mân côi Con theo mẹ suy gẫm thực hành . Con thực hành kinh mân côi 2/ Khi con nhận thánh giá sầu thương . Con thực hành kinh mân côi Con theo mẹ vững bước hiệp thông . Con thực hành kinh mân côi Và khi con hát mừng sống lại . Con thực hành kinh mân côi Con theo mẹ đón phúc đời đời . Con thực hành kinh mân côi Con yêu mẹ mãi mãi mà thôi . Con thực hành kinh mân côi Luôn kết hợp với Chúa chẳng ngơi . Con thực hành kinh mân côi Nguyện ghi sâu “vui sáng thương mừng” . Con thực hành kinh mân côi Sống hết tình hai tiếng Xin Vâng . Con thực hành kinh mân côi Lời kinh mân côi, con đọc mỗi ngày Nguyện cậy trông tin yêu, với mẹ suốt đời .