Con Đò Quê Hương

Con Đò Quê Hương

Lời bài hát Con Đò Quê Hương

Đóng góp bởi

Ngồi đây kể nhau nghe
Chiều quê lòng đê mê
Đàn chim hót nhau nghe
Câu hẹn hò đôi lứa trên đê
Anh biết không anh, con đò tình
Sông nước long lanh, ôi hữu tình
Diều căng trước gió
Em vẫn chờ nghe sáo trong mơ
Em thấy không em
Hàng tre gốc rạ yêu thương
Năm tháng xa xôi
Ngày xanh vẫn đậm trong tôi
Khi biết yêu đương
Tình yêu chẳng tròn tơ vương
Như giấc chiêm bao
Vì đâu lỡ làng cho nhau
Ngồi nghe chuyện uyên ương
Đời không trọn yêu thương
Tình yêu đó đôi nơi
Trên nhịp cầu tre lúc trăng soi
Anh dấu yêu ơi, tôi đợi chờ
Em dấu yêu ơi, ai nào ngờ
Dòng sông bến nước
Anh bỏ đò tiếc nuối bơ vơ
Ngồi đây kể nhau nghe
Chiều quê lòng đê mê
Đàn chim hót nhau nghe
Câu hẹn hò đôi lứa trên đê
Anh biết không anh, con đò tình
Sông nước long lanh, ôi hữu tình
Diều căng trước gió
Em vẫn chờ nghe sáo trong mơ
Em thấy không em
Hàng tre gốc rạ yêu thương
Năm tháng xa xôi
Ngày xanh vẫn đậm trong tôi
Khi biết yêu đương
Tình yêu chẳng tròn tơ vương
Như giấc chiêm bao
Vì đâu lỡ làng cho nhau
Ngồi nghe chuyện uyên ương
Đời không trọn yêu thương
Tình yêu đó đôi nơi
Trên nhịp cầu tre lúc trăng soi
Anh dấu yêu ơi, tôi đợi chờ
Em dấu yêu ơi, ai nào ngờ
Dòng sông bến nước
Anh bỏ đò tiếc nuối bơ vơ
Anh dấu yêu ơi, tôi đợi chờ
Em dấu yêu ơi, ai nào ngờ
Dòng sông bến nước
Anh bỏ đò tiếc nuối bơ vơ
Anh dấu yêu ơi, tôi đợi chờ
Em dấu yêu ơi, ai nào ngờ
Dòng sông bến nước
Anh bỏ đò tiếc nuối bơ vơ