Con Đò Lỡ Hẹn

Con Đò Lỡ Hẹn

Lời bài hát Con Đò Lỡ Hẹn

Đóng góp bởi

Bóng đò cập ngang bến sông
Biết anh sang lòng
Em vui thầm
Viết bài thơ trên giấy hoa
Mang tiếng yêu
Gởi trao tình em
Thầm mong ông tơ se
Mối để cho hai đứa
Mình gần nhau
Hẹn mai đông qua xuân
Tới đón em về cho
Trọn tình anh
Có ngờ một hôm nước
Lên đưa con đò
Rời xa bến chờ
Áo hồng người vui kết hoa
Có nhớ xa ấm êm tình ta
Mình em trên con bến vắng
Ngóng con đò anh dần mờ trôi
Lòng đau nghe môi mặn đắng
Trách con đò sau đành lìa xa
Lặng nhìn dòng sông nước
Trôi ngược dòng cuộc tình
Ra đi bỏ em chờ mong
Chắc anh đã đành
Lòng quên em
Trách em gái khờ thương
Nhớ bao ngày qua
Tìm về đâu ngày bên nhau
Thắm tình đậm sâu
Nắng chiều rụng trên
Mái tranh nhớ câu thơ ầu ơ
Chúng mình biết người giờ
Nơi chốn xa có nhớ
Xưa ấm êm tình ta
Trời sao mưa giông
Bão tố để bây giờ
Cánh cò mồ côi
Buồn trông đêm sương quạnh
Vắng sáo xa rồi
Mong đợi mà chi
Có ngờ một hôm nước
Lên đưa con đò
Rời xa bến chờ
Áo hồng người vui kết hoa
Có nhớ xa ấm êm tình ta
Mình em trên con bến vắng
Ngóng con đò anh dần mờ trôi
Lòng đau nghe môi mặn đắng
Trách con đò sau đành lìa xa
Lặng nhìn dòng sông nước
Trôi ngược dòng cuộc tình
Ra đi bỏ em chờ mong
Chắc anh đã đành
Lòng quên em
Trách em gái khờ thương
Nhớ bao ngày qua
Tìm về đâu ngày bên nhau
Thắm tình đậm sâu
Nắng chiều rụng trên
Mái tranh nhớ câu thơ ầu ơ
Chúng mình biết người giờ
Nơi chốn xa có nhớ
Xưa ấm êm tình ta
Trời sao mưa giông
Bão tố để bây giờ
Cánh cò mồ côi
Buồn trông đêm sương quạnh
Vắng sáo xa rồi
Mong đợi mà chi
Trời sao mưa giông
Bão tố để bây giờ
Cánh cò mồ côi
Buồn trông đêm sương quạnh
Vắng sáo xa rồi
Mong đợi mà chi