Lời bài hát Con Đò Lỡ Hẹn

Đóng góp bởi

Ft. Ngô Quốc Linh
Bóng đò cập ngang
Bến sông
Biết anh sang lòng em
Vui thầm
Viết bài thơ
Trên giấy hoa
Mang tiếng yêu gởi trao
Tình em
Thầm mong
Ông tơ se mối
Để cho hai đứa mình
Gần nhau
Hẹn mai
Đông qua xuân tới
Đón em về
Cho trọn tình anh
Có ngờ một hôm nước lên
Đưa con đò rời xa
Bến chờ
Áo hồng người vui kết hoa
Có nhớ xưa ấm êm
Tình ta
Mình anh
Trên con bến vắng
Ngóng con đò em dần
Mờ trôi
Lòng đau
Nghe môi mặn đắng
Trách con đò sao đành
Rời xa
Lặng nhìn dòng sông
Nước trôi ngược dòng
Cuộc tình ra đi
Bỏ em chờ mong
Chắc em đã đành
Lòng quên anh
Trách anh dại khờ
Thương nhớ bao ngày qua
Tìm về đâu
Ngày
Bên nhau thắm tình
Đậm sâu
Nắng chiều rụng trên mái tranh
Nhớ
Câu thơ ầu ơ
Chúng mình
Biết người
Giờ nơi chốn xa
Có nhớ xưa
Ấm êm tình ta
Trời sa
Mưa giông bão tố
Để bây giờ cánh cò
Mồ côi
Buồn trông
Đêm sương quạnh vắng
Sáo xa rồi mong đợi
Mà chi
Thương nhau
Cau bổ làm
Đôi miếng
Một lá trầu xanh thắm
Nợ duyên
Cứ mỗi chiều về
Tan buổi chợ
Em thường hoài vọng
Bóng người xưa
Có ngờ một hôm nước lên
Đưa con đò rời xa
Bến chờ
Áo hồng ngày vui kết hoa
Có nhớ xưa ấm êm
Tình ta
Mình em trên con
Bến vắng
Ngóng con đò anh dần
Mờ trôi
Lòng đau
Nghe môi mặn đắng
Trách con đò sao đành
Rời xa
Lặng nhìn dòng sông
Nước trôi ngược dòng
Cuộc tình ra đi
Bỏ em chờ mong
Chắc anh đã đành
Lòng quên em
Trách em dại khờ
Thương nhớ bao ngày qua
Tìm về đâu
Ngày bên nhau thắm tình
Đậm sâu
Nắng chiều rụng trên mái tranh
Nhớ câu thơ ầu ơ
Chúng mình
Biết người
Giờ nơi chốn xa
Có nhớ xưa
Ấm êm tình ta
Trời sao
Mưa giông bão tố
Để bây giờ cánh cò
Mồ côi
Buồn trông
Đêm sương quạnh vắng
Sáo xa rồi mong đợi
Mà chi
Trời sa
Mưa giông bão tố
Để bây giờ cánh cò
Mồ côi
Buồn trông
Đêm sương quạnh vắng
Sáo xa rồi
Mong đợi
Mà chi