Con Đây Chúa Ơi

Con Đây Chúa Ơi

Lời bài hát Con Đây Chúa Ơi

Đóng góp bởi

Từ bao giờ ngài gọi con
Từ bao giờ ngài chọn con
Gọi con ở giữa muôn người
Chọn con ở giữa cuộc đời
Dù cho con chỉ đáng buồn hơn
Từ bao giờ ngài yêu con
Từ bao giờ ngài thương con
Dù con chẳng nhớ đến ngài
Dù cho ngày tháng nương nhờ
Này con đây chúa ơi
Ngài muốn con làm gì
Con sẽ là mối men cho đời
Ước nồng tình người
Với trọn tình chúa
Con sẽ là ngọn nến đơn sơ
Ngọn nến tình yêu
Sáng giữa muôn người
Con sẽ là một tiếng ca vui
Mang theo tin mừng
Đến với tha nhân
Con sẽ chờ thiên chúa gọi con
Ngài ơi con đây chúa ơi
Từ bao giờ ngài chăm con
Từ lúc này ngài bên con
Cùng con gieo bước tin mừng
Cùng con xây đắp ân tình
Đời con ôi chan chứa niềm vui
Từ bây giờ cuộc đời con
Từ lúc này trọn đời con
Nguyện xin dâng hiến cho ngài
Đời con xin bước theo ngài
Này con đây chúa ơi
Ngài muốn con làm gì
Con sẽ là mối men cho đời
Ước nồng tình người
Với trọn tình chúa
Con sẽ là ngọn nến đơn sơ
Ngọn nến tình yêu
Sáng giữa muôn người
Con sẽ là một tiếng ca vui
Mang theo tin mừng
Đến với tha nhân
Con sẽ chờ thiên chúa gọi con
Ngài ơi con đây chúa ơi
Con sẽ là mối men cho đời
Ước nồng tình người
Với trọn tình chúa
Con sẽ là ngọn nến đơn sơ
Ngọn nến tình yêu
Sáng giữa muôn người
Con sẽ là một tiếng ca vui
Mang theo tin mừng
Đến với tha nhân
Con sẽ chờ thiên chúa gọi con
Ngài ơi con đây chúa ơi
Ngài ơi con đây chúa ơi