Còn Đâu Hạnh Phúc

Còn Đâu Hạnh Phúc

Lời bài hát Còn Đâu Hạnh Phúc

Đóng góp bởi

Còn Đâu Hạnh Phúc
Phi Bằng ft. Minh Luân
Màn đêm lạnh giá
hay đời tôi lạnh giá
Tôi bước đi âm thầm
biết đi đâu về đâu
Côi cút bơ vơ
không còn ai nữa
xót thương cho tình tôi
Còn đâu hạnh phúc
khi người yêu vội bước
theo gót chân cao sang
Bỏ quên ân tình xưa
Tôi biết thân tôi
không còn chi nữa
còn gì đâu lưu luyến
Tôi biết đời tôi là quạnh hiu
Đêm nay không ai nâng chén rượu tình
Không ai ân ái mặn nồng
chạnh lòng tôi nhớ người yêu
Ngày xưa ai mơ dưới ánh trăng vàng
Ai mơ xây đắp duyên nồng
tội tình gì mà em đổi thay
Yêu em tôi đâu toan tính điều gì
Tôi đâu hay biết được rằng
một ngày em dối lừa tôi
Giờ đây
tôi mang kiếp sống đọa đày
không ai vây lấy bên mình
Nâng chén tình một mình tôi uống
uống cho đời không còn quạnh hiu
Còn đâu hạnh phúc
khi người yêu vội bước
theo gót chân cao sang
Bỏ quên ân tình xưa
Tôi biết thân tôi
không còn chi nữa
còn gì đâu lưu luyến
Tôi biết đời tôi là quạnh hiu
Đêm nay không ai nâng chén rượu tình
Không ai ân ái mặn nồng
chạnh lòng tôi nhớ người yêu
Ngày xưa ai mơ dưới ánh trăng vàng
Ai mơ xây đắp duyên nồng
tội tình gì mà em đổi thay
Yêu em
tôi đâu toan tính điều gì
Tôi đâu hay biết được rằng
một ngày em dối lừa tôi
Giờ đây
tôi mang kiếp sống đọa đày
không ai vây lấy bên mình
Nâng chén tình một mình tôi uống
uống cho đời không còn quạnh hiu
Giờ đây
tôi mang kiếp sống đọa đày
không ai vây lấy bên mình
Nâng chén tình một mình tôi uống
uống cho đời không còn quạnh hiu
Giờ đây
tôi mang kiếp sống đọa đày
không ai vây lấy bên mình
Nâng chén tình một mình tôi uống
uống cho đời không còn quạnh hiu