Cơn Đau Cuối Cùng

Cơn Đau Cuối Cùng

Lời bài hát Cơn Đau Cuối Cùng

Đóng góp bởi

Đứ́ng bên em
im lặng thật lâu
Nhìn thấy nhau
cứ thêm u sầu
Trái tim anh
đang ghì thật sâu
Từng nỗi đau
mà anh muốn giấu.
Biết bao nhiêu ân tình
của ngày xưa
Còn lại đây
vài phút giây thôi
sẽ chẳng còn chi nữa
Năm tháng bên nhau
êm đềm của hai đứa
Từ đây sẽ rất xa...
Nếu em không thể nào
ở lại đây
Vì lý do
hết yêu anh rồi
Nếu hôm nay
em đành lòng chia tay
Vì lúc xưa
là anh có lỗi.
Chúc cho em
luôn tìm được niềm vui
Từng niềm vui từ những
nỗi đau riêng một mình anh thôi
Xin cứ cho anh
thêm một lần em hỡi
Một cơn đau sau cuối...
Vì em đã muốn như thế
anh sẽ như thế
Anh sẽ ghi sâu
bao điều lỗi lầm
Từ đây cho đến muôn kiếp
Anh sẽ âm thầm
vùi chôn bao nỗi
yêu thương lặng câm.
Và em đã muốn như thế
em cứ như thế.
Em hãy quên đi
cuộc tình chúng mình
Từ nay cho đến muôn kiếp
anh sẽ vô tình
Làm sao anh dám
trông mong em về
Với anh...
Vì em đã muốn như thế
anh sẽ như thế
Anh sẽ ghi sâu
bao điều lỗi lầm
Từ đây cho đến muôn kiếp
Anh sẽ âm thầm
vùi chôn bao nỗi
yêu thương lặng câm.
Và em đã muốn như thế
em cứ như thế.
Em hãy quên đi
cuộc tình chúng mình
Từ nay cho đến muôn kiếp
anh sẽ vô tình
Làm sao anh dám
trông mong em về
Với anh...
Vì em đã muốn như thế
em cứ như thế.
Em hãy quên đi
cuộc tình chúng mình
Từ nay cho đến muôn kiếp
anh sẽ vô tình
Làm sao anh dám
trông mong em về
Với anh...
Làm sao anh dám
trông mong em về
Với anh...