Cơn Đau Cuối Cùng (Live)

Cơn Đau Cuối Cùng (Live)

Lời bài hát Cơn Đau Cuối Cùng (Live)

Đóng góp bởi

Đứng bên em im lặng thật lâu
Nhìn thấy nhau, cứ thêm u sầu
Trái tim anh đang ghìm thật sâu
Từng nỗi đau mà anh muốn giấu
Biết bao nhiêu ân tình của ngày xưa
Còn lại đây vài phút giây thôi
Sẽ chẳng còn chi nữa
Năm tháng bên nhau êm đềm của hai đứa
Từ đây sẽ rất xa
Nếu em không thể nào ở lại đây
Vì lý do hết yêu anh rồi
Nếu hôm nay anh đành lòng chia tay
Vì lúc xưa là anh có lỗi
Chúc cho em luôn tìm được niềm vui
Từng niềm vui từ những nỗi đau riêng
Một mình anh thôi
Xin hãy cho anh thêm một lần em hỡi
Một cơn đau sau cuối
Vì em đã muốn như thế
Anh sẽ như thế
Anh sẽ ghi sâu bao điều lỗi lầm
Từ đây cho đến muôn kiếp
Anh sẽ âm thầm
Vùi chôn bao nỗi yêu thương lặng câm
Và em đã muốn như thế
Em cứ như thế
Em hãy quên đi cuộc tình chúng mình
Từ đây cho đến muôn kiếp
Anh sẽ vô tình
Làm sao anh dám trông mong em về với anh
Vì em đã muốn như thế
Anh sẽ như thế
Anh sẽ ghi sâu bao điều lỗi lầm
Từ đây cho đến muôn kiếp
Anh sẽ vô tình
Vùi chôn bao nỗi yêu thương lặng câm
Và em đã muốn như thế
Em cứ như thế
Em hãy quên đi cuộc tình chúng mình
Từ đây cho đến muôn kiếp
Anh sẽ vô tình
Làm sao anh dám trông mong em về với anh
Vì em đã muốn như thế
Anh sẽ như thế
Anh sẽ ghi sâu bao điều lỗi lầm
Từ đây cho đến muôn kiếp
Anh sẽ âm thầm
Vùi chôn bao nỗi yêu thương lặng câm
Và em đã muốn như thế
Em cứ như thế
Em hãy quên đi cuộc tình chúng mình
Từ đây cho đến muôn kiếp
Anh sẽ vô tình
Làm sao anh dám trông mong em về với anh