Con Bướm Xuân

Con Bướm Xuân

Lời bài hát Con Bướm Xuân

Đóng góp bởi

Con bướm xinh, con bướm xinh
Con bướm đa tình
Đùa vui với lũ hoa
Bó hoa mai lan đang hòa mình
Con én bay, con én bay
Con én la đà
Tựa bầy tiên nữ trong khúc nhạc
Tình cha cha cha
Xuân ngất ngây, xuân ngất ngây
Xuân có hương hoa
Nàng xuân đến với bao nhiêu say mê
Yêu đương đậm đà
Tia nắng mai, tia nắng mai
Tia nắng chan hòa
Bầy lộc non biếc xanh trên cây
Cành cha cha cha
Gió phất phơ ru nhẹ
Làm rơi cánh hồng đào
Ríu rít chim non
Chuyền cành cây đó ồn ào
Nàng ngồi hong tóc bên hiên nhà
Chàng nhìn mây trắng bay xa mờ
Tuyệt vời trong bức tranh sơn nhạc
Tình cha cha cha
Em ước mơ, em ước mơ
Em ước mơ không
Tuổi xuân má thắm đôi môi em
Xinh duyên như nụ hồng
Em ước mơ, em ước mơ
Em ước mơ gì
Một trời xuân có chim ca vang
Mừng em vu quy
Con bướm xinh, con bướm xinh
Con bướm đa tình
Đùa vui với lũ hoa
Bó hoa mai lan đang hòa mình
Con én bay, con én bay
Con én la đà
Tựa bầy tiên nữ trong khúc nhạc
Tình cha cha cha
Xuân ngất ngây, xuân ngất ngây
Xuân có hương hoa
Nàng xuân đến với bao nhiêu say mê
Yêu đương đậm đà
Tia nắng mai, tia nắng mai
Tia nắng chan hòa
Bầy lộc non biếc xanh trên cây
Cành cha cha cha
Gió phất phơ ru nhẹ
Làm rơi cánh hồng đào
Ríu rít chim non
Chuyền cành cây đó ồn ào
Nàng ngồi hong tóc bên hiên nhà
Chàng nhìn mây trắng bay xa mờ
Tuyệt vời trong bức tranh sơn nhạc
Tình cha cha cha
Em ước mơ, em ước mơ
Em ước mơ không
Tuổi xuân má thắm đôi môi em
Xinh duyên như nụ hồng
Em ước mơ, em ước mơ
Em ước mơ gì
Một trời xuân có chim ca vang
Mừng em vu quy
Gió phất phơ ru nhẹ
Làm rơi cánh hồng đào
Ríu rít chim non
Chuyền cành cây đó ồn ào
Nàng ngồi hong tóc bên hiên nhà
Chàng nhìn mây trắng bay xa mờ
Tuyệt vời trong bức tranh sơn nhạc
Tình cha cha cha
Em ước mơ, em ước mơ
Em ước mơ không
Tuổi xuân má thắm đôi môi em
Xinh duyên như nụ hồng
Em ước mơ, em ước mơ
Em ước mơ gì
Một trời xuân có chim ca vang
Mừng em vu quy
Nàng ngồi hong tóc bên hiên nhà
Chàng nhìn mây trắng bay xa mờ
Tuyệt vời trong bức tranh sơn nhạc
Tình cha cha cha