Lời bài hát Cỏ Úa

Đóng góp bởi

Còn nhớ tên nhau
Xin gọi trong giấc mộng
Còn chút thương yêu
Xin đưa vào dư âm
Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ
Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ
Từ lúc em đi trong rượu cay men nồng
Màu trắng khăn tang
Quanh căn phòng cô đơn
Bão tố triền miên ngày em về nhà đó
Buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu
Một chiều trên đồi em làm thơ
Cỏ biếc tương tư vàng úa
Mộng dệt theo đàn bên người mơ
Mới biết mình yêu bao giờ
Hỡi cố nhân ơi
Chuyện thần tiên xa vời
Tình đã như vôi
Mong chi còn chung đôi
Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ
Đừng níu thời gian
Cho thêm sầu vương mang
Từ lúc em đi trong rượu cay men nồng
Màu trắng khăn tang
Quanh căn phòng cô đơn
Bão tố triền miên ngày em về nhà đó
Buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu
Một chiều trên đồi em làm thơ
Cỏ biếc tương tư vàng úa
Mộng dệt theo đàn bên người mơ
Mới biết mình yêu bao giờ
Hỡi cố nhân ơi
Chuyện thần tiên xa vời
Tình đã như vôi
Mong chi còn chung đôi
Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ
Đừng níu thời gian
Cho thêm sầu vương mang
Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ
Đừng níu thời gian
Cho thêm sầu vương mang