Có Trăng Quên Đèn 2

Có Trăng Quên Đèn 2

Xem MV bài hát

Lời bài hát Có Trăng Quên Đèn 2

Đóng góp bởi

Thôi hết thật rồi người ơi
Em bước ra đi bỏ lại anh giữa
Chốn quê nghèo
Khi biết tin em đã chạy theo gắm
Nhung lụa vàng
Còn đâu những tháng ngày qua
Mình đã hạnh phúc cùng nhau
Tôi biết làm được gì hơn
Khi bản thân tôi đã trót mang kiếp
Con nhà nghèo
Số kiếp không may chưa vượt qua
Được cảnh đói nghèo
Nghèo đâu có tội gì đâu
Nghèo sao phải mất người yêu
Bao ước mơ xa vời cùng em
Sống đến trọn đời
Giữ lời thề trăm năm sao
Khó quá đi người ơi
Mới ngày nào đây thôi em
Nói chỉ yêu mình tôi
Chuyện tình đôi ta như
Cánh buồm trôi xa mãi
Khong biết đâu là bờ là
Bến cho ta dừng lại
Giờ chẳng còn ý nghĩa khi
Nước mắt đã nhạt phai
Đành ngậm ngùi chia tay
Xoá hết duyên ta từ đây
Thôi hết thật rồi người ơi
Em bước ra đi bỏ lại anh giữa
Chốn quê nghèo
Khi biết tin em đã chạy theo gắm
Nhung lụa vàng
Còn đâu những tháng ngày qua
Mình đã hạnh phúc cùng nhau
Tôi biết làm được gì hơn
Khi bản thân tôi đã trót mang kiếp
Con nhà nghèo
Số kiếp không may chưa vượt qua
Được cảnh đói nghèo
Nghèo đâu có tội gì đâu
Nghèo sao phải mất người yêu
Bao ước mơ xa vời cùng em
Sống đến trọn đời
Giữ lời thề trăm năm sao
Khó quá đi người ơi
Mới ngày nào đây thôi em
Nói chỉ yêu mình tôi
Chuyện tình đôi ta như
Cánh buồm trôi xa mãi
Khong biết đâu là bờ là
Bến cho ta dừng lại
Giờ chẳng còn ý nghĩa khi
Nước mắt đã nhạt phai
Đành ngậm ngùi chia tay
Xoá hết duyên ta từ đây
Giờ chẳng còn ý nghĩa khi
Nước mắt đã nhạt phai
Đành ngậm ngùi chia tay
Xoá hết duyên ta từ đây