Cố Thức Đến Mùa Cây Thay Lá

Cố Thức Đến Mùa Cây Thay Lá

Lời bài hát Cố Thức Đến Mùa Cây Thay Lá

Đóng góp bởi

Sao em nỡ đánh rơi Con đường ngập nắng vàng Một thời ký ức anh còn mang Mà lòng mình mùa đông đã sang Ngày em cất bước đi Con đường ngập lá vàng Hoàng hôn lang thang cố níu chút hơi tàn Lòng ngập ngừng một lời dở dang Cố thức đến mùa cây thay lá Cố chấp nghĩ em sẽ về qua Đếm hết bao lần mùa thu đi Mưa lá vàng làm ướt khóe mi Cố thức đến mùa cây thay lá Thổn thức khi em không về qua Ngày trông theo đám lá úa kia thay màu Liệu em có thay lòng Về với anh Sao em nỡ đánh rơi Con đường ngập nắng vàng Một thời ký ức anh còn mang Mà lòng mình mùa đông đã sang Ngày em cất bước đi Con đường ngập lá vàng Hoàng hôn lang thang cố níu chút hơi tàn Lòng ngập ngừng một lời dở dang Cố thức đến mùa cây thay lá Cố chấp nghĩ em sẽ về qua Đếm hết bao lần mùa thu đi Mưa lá vàng làm ướt khóe mi Cố thức đến mùa cây thay lá Thổn thức khi em không về qua Ngày trông theo đám lá úa kia thay màu Liệu em có thay lòng… Cố thức đến mùa cây thay lá Cố chấp nghĩ em sẽ về qua Đếm hết bao lần mùa thu đi Mưa lá vàng làm ướt khóe mi Cố thức đến mùa cây thay lá Thổn thức khi em không về qua Ngày trông theo đám lá úa kia thay màu Liệu em có thay lòng… Về với anh