Có Thế Thôi

Có Thế Thôi

Xem MV bài hát

Lời bài hát Có Thế Thôi

Đóng góp bởi

Thôi đừng nói làm chi
Khi tình yêu tan vỡ
Đừng nói làm chi
Đừng nói làm chi em ơi
Em đi đường em
Tôi đi đường tôi
Tình nghĩa đôi ta
Có thế thôi
Đừng trách người ơi
Cuộc sống nổi trôi
Bóng mê đưa đường
Tôi xa người
Giờ trở về đây để tìm em
Em đã lấy chồng
Em ơi em ơi
Ai ngờ ngày về đây
Thấy người lòng đổi thay
Em ơi em ơi
Mối tình nay đã vỡ
Thôi đành ta phải lìa đôi
Thôi đừng nói làm chi
Khi tình yêu tan vỡ
Đừng nói làm chi
Đừng nói làm chi em ơi
Em đi đường em
Tôi đi đường tôi
Tình nghĩa đôi ta
Có thế thôi
Tình nghĩa còn đâu
Vùi xuống mộ sâu
Với bao nhiêu kỷ niệm
Thuở ban đầu
Giờ gởi lại đây
Để ngày sau
Nhắc nhở thêm sầu
Em ơi em ơi
Ai ngờ ngày về đây
Thấy người lòng đổi thay
Em ơi em ơi
Mối tình nay đã vỡ
Thôi đành ta phải lìa đôi
Thôi đừng nói làm chi
Khi tình yêu tan vỡ
Đừng nói làm chi
Đừng nói làm chi em ơi
Em đi đường em
Tôi đi đường tôi
Tình nghĩa đôi ta
Có thế thôi
Tình nghĩa còn đâu
Vùi xuống mộ sâu
Với bao nhiêu kỷ niệm
Thuở ban đầu
Giờ gởi lại đây
Để ngày sau
Nhắc nhở thêm sầu
Giờ gởi lại đây
Để ngày sau
Nhắc nhở thêm sầu
Giờ gởi lại đây
Để ngày sau
Nhắc nhở thêm sầu