Cô Thắm Bạc Mệnh (Remix)

Cô Thắm Bạc Mệnh (Remix)

Lời bài hát Cô Thắm Bạc Mệnh (Remix)

Đóng góp bởi

Cô Thắm đi, đã không về nữa rồi ! Lạnh lẽo sao không bóng… người Hận thế gian sao buông lời, trách than Hận tình, nghĩ suy… vì ai Đừng ngóng trông theo bao ân tình.. đã thề Vì thắm nay không còn nữa Hẹn gốc đa cho nhân tình có đôi Không lìa xa, kiếp sau mình có…nhau! Người ta nói thắm nay, mê phú quý theo người giàu sang Nào đau có hay chăng, cô Thắm đã bạc mệnh xứ người.. Hỡi anh có hay chăng, cô đâu nào chê anh số nghèo… Bến sông nơi trao yêu thương, còn mãi Người đời có hay chăng, Thắm đã mãi xa trần thế này Hồng nhan số đau thương, Thắm không thể bên chàng nữa rồi Bao nhiêu ái ân năm xưa, thôi nay đành trôi theo gió… ngàn Kiếp sau ta luon bên nhau…yêu mãi thôi