Cố Quên Sao Vẫn Yêu

Cố Quên Sao Vẫn Yêu

N9

Lời bài hát Cố Quên Sao Vẫn Yêu

Đóng góp bởi

Tình đầu tiên trao đến
Em cớ sao em vội quên
Cớ sao lại cho anh bao lời cay đắng
Có quên đi bao tháng năm
Mình bên nhau ấm nồng
Em cho... tình anh là dối gian?
Để hôm nay ta cách xa
Người chạy theo bao gấm hoa
Người cố... quên anh thật sao
Để riêng anh ôm lẻ loi
Cùng ngày xưa bao kỉ niệm
Yêu nhau... chỉ để còn thế sao?
Trời kia xui khiến
Cho duyên đôi ta gặp nhau
Rồi nay ngăn cách hai ta
Hai con đường đi
Thì thôi ta cố quên
Người đi mãi mãi không còn chi
Còn được chi khi trái tim đổi thay
Biệt ly em nhé
Đôi ta xa nhau từ đây
Chìm trong dĩ vãng
Khi xưa bên nhau nồng say
Ngày mai em bước đi
Cùng ai có thấu chăng
Lòng anh đã yêu em
Thì mãi không đổi thay
Cố quên sao anh vẫn yêu
Tình đầu tiên trao đến
Em cớ sao em vội quên
Cớ sao lại cho anh bao lời cay đắng
Có quên đi bao tháng năm
Mình bên nhau ấm nồng
Em cho... tình anh là dối gian?
Để hôm nay ta cách xa
Người chạy theo bao gấm hoa
Người cố... quên anh thật sao
Để riêng anh ôm lẻ loi
Cùng ngày xưa bao kỉ niệm
Yêu nhau... chỉ để còn thế sao?
Trời kia xui khiến
Cho duyên đôi ta gặp nhau
Rồi nay ngăn cách hai ta
Hai con đường đi
Thì thôi ta cố quên
Người đi mãi mãi không còn chi
Còn được chi khi trái tim đổi thay
Biệt ly em nhé
Đôi ta xa nhau từ đây
Chìm trong dĩ vãng
Khi xưa bên nhau nồng say
Ngày mai em bước đi
Cùng ai có thấu chăng
Lòng anh đã yêu em
Thì mãi không đổi thay
Cố quên sao anh vẫn yêu
Trời kia xui khiến
Cho duyên đôi ta gặp nhau
Rồi nay ngăn cách hai ta
Hai con đường đi
Thì thôi ta cố quên
Người đi mãi mãi không còn chi
Còn được chi khi trái tim đổi thay
Biệt ly em nhé
Đôi ta xa nhau từ đây
Chìm trong dĩ vãng
Khi xưa bên nhau nồng say
Ngày mai em bước đi
Cùng ai có thấu chăng
Lòng anh đã yêu em
Thì mãi không đổi thay
Cố quên sao anh vẫn yêu