Cố Quên Kỷ Niệm Xưa

Cố Quên Kỷ Niệm Xưa

Lời bài hát Cố Quên Kỷ Niệm Xưa

Đóng góp bởi

Cố Quên Kỷ Niệm Xưa
Mai Sỹ Đằng
Giờ người quên đi bao nhiêu yêu thương
người đành lòng cất bước đi mãi
Xua tan đi bao nhiêu mộng đẹp tình đã trao
về nhau
Xua tan đi bao nhiêu lời thề mình
đã hứa bên nhau
Tiếng yêu kia chỉ là ngàn gian dối
Giờ còn mình ta ôm bao đau thương
một mình lạnh vắng giữa đêm tối
Mong sao con tim một ngày rồi sẽ
quên được em
Mong sao con tim một ngày rồi sẽ
chua cay
Để tim ta vượt qua cơn đau này
Mưa rơi nhẹ rơi ướt con đường về
Mưa rơi nhẹ rơi phố không người qua
Mưa cho lòng ta càng thêm nhớ kỷ niệm xưa
Phút giây ta gặp nhau dưới mưa
Bao nhiêu lời yêu đã trao tặng nhau
Môi hôn nồng say dưới mưa ngày nào
Đôi ta cùng nhau thề sẽ mãi bên nhau
Dẫu bao giông tố không xa rời
Giờ thì em đã ra đi thật xa
Bỏ lại những tiếng yêu thương ngày qua
Bỏ lại những giấc mơ khi bên nhau
Giờ đi thế sao người ơi
Một mình ta bước trên con đường khuya
Tìm lại hình bóng đôi ta gần nhau
Tìm lại một chút yêu thương ngọt nào thuở hôm nào
Giờ người quên đi bao nhiêu yêu thương
người đành lòng cất bước đi mãi
Xua tan đi bao nhiêu mộng đẹp tình đã trao
về nhau
Xua tan đi bao nhiêu lời thề mình
đã hứa bên nhau
Tiếng yêu kia chỉ là ngàn gian dối
Giờ còn mình ta ôm bao đau thương
một mình lạnh vắng giữa đêm tối
Mong sao con tim một ngày rồi sẽ
quên được em
Mong sao con tim một ngày rồi sẽ
chua cay
Để tim ta vượt qua cơn đau này
Bao nhiêu lời yêu đã trao tặng nhau
Môi hôn nồng say dưới mưa ngày nào
Đôi ta cùng nhau thề sẽ mãi bên nhau
Dẫu bao giông tố không xa rời
Giờ thì em đã ra đi thật xa
Bỏ lại những tiếng yêu thương ngày qua
Bỏ lại những giấc mơ khi bên nhau
Giờ đi thế sao người ơi
Một mình ta bước trên con đường khuya
Tìm lại hình bóng đôi ta gần nhau
Tìm lại một chút yêu thương ngọt nào thuở hôm nào
Giờ người quên đi bao nhiêu yêu thương
người đành lòng cất bước đi mãi
Xua tan đi bao nhiêu mộng đẹp tình đã trao
về nhau
Xua tan đi bao nhiêu lời thề mình
đã hứa bên nhau
Tiếng yêu kia chỉ là ngàn gian dối
Giờ còn mình ta ôm bao đau thương
một mình lạnh vắng giữa đêm tối
Mong sao con tim một ngày rồi sẽ
quên được em
Mong sao con tim một ngày rồi sẽ
chua cay
Để tim ta vượt qua cơn đau này
Giờ người quên đi bao nhiêu yêu thương
người đành lòng cất bước đi mãi
Xua tan đi bao nhiêu mộng đẹp tình đã trao
về nhau
Xua tan đi bao nhiêu lời thề mình
đã hứa bên nhau
Tiếng yêu kia chỉ là ngàn gian dối
Giờ còn mình ta ôm bao đau thương
một mình lạnh vắng giữa đêm tối
Mong sao con tim một ngày rồi sẽ
quên được em
Mong sao con tim một ngày rồi sẽ
chua cay
Để tim ta vượt qua cơn đau này