Có Quên Được Đâu

Có Quên Được Đâu

Lời bài hát Có Quên Được Đâu

Đóng góp bởi

Những đêm mưa
Nằm đây khóc
Một mình
Nhớ thương anh
Em thức suốt
Đêm buồn
Và em nghe
Tiếng mưa
Vẫn rơi đều
Những giọt nước mắt
Chưa vơi
Biết xa nhau
Là em sẽ
Đau buồn
Thế sao không
Chờ nhau
Cuối con đường
Đường dài mãi
Sao bóng anh
Không quay lại
Tan nát tim em
Bao niềm đau
Hứa thật nhiều
Quên thật nhiều
Đôi khi trách nhau
Có được đâu
Đến một lần
Xa một đời
Nhưng ta vẫn luôn
Nhớ về nhau
Hứa thật nhiều
Quên thật nhiều
Đôi khi trách nhau
Có được đâu
Đến một lần
Xa một đời
Nhưng ta vẫn luôn
Nhớ về nhau
Những đêm mưa
Nằm đây khóc
Một mình
Nhớ thương anh
Em thức suốt
Đêm buồn
Và em nghe
Tiếng mưa
Vẫn rơi đều
Những giọt nước mắt
Chưa vơi
Biết xa nhau
Là em sẽ
Đau buồn
Thế sao không
Chờ nhau cuối
Con đường
Đường dài mãi
Sao bóng anh
Không quay lại
Tan nát tim em
Bao niềm đau
Hứa thật nhiều
Quên thật nhiều
Đôi khi trách nhau
Có được đâu
Đến một lần
Xa một đời
Nhưng ta vẫn luôn
Nhớ về nhau
Hứa thật nhiều
Quên thật nhiều
Đôi khi trách nhau
Có được đâu
Đến một lần
Xa một đời
Nhưng ta vẫn luôn
Nhớ về nhau
Hứa thật nhiều
Quên thật nhiều
Đôi khi trách nhau
Có được đâu
Đến một lần
Xa một đời
Nhưng ta vẫn luôn
Nhớ về nhau
Nhưng ta vẫn luôn
Nhớ về nhau
Nhưng ta vẫn luôn
Nhớ về nhau