Có Phải Em Đã Hết Yêu Anh

Có Phải Em Đã Hết Yêu Anh

Xem MV bài hát

Lời bài hát Có Phải Em Đã Hết Yêu Anh

Đóng góp bởi

Anh yêu em đâu
Nào biết đến lúc
Em đổi thay anh
Chẳng hay biết gì
Em sao đang tâm lừa dối
Nỡ bỏ rơi mình anh
Trong bóng đêm lạc lối
Dẫu biết sẽ đăng cay
Dẫu biết chẳng yêu
Dẫu biết chỉ có
Anh yêu em mà thôi
Có trách cũng thế thôi
Có trách cũng được gì
Có trách cũng chẳng
Mang em quay trờ về
Có phải em đã hết yêu
Anh rồi phải không
Có phải em chỉ xem
Anh như một trò chơi
Có phải anh đã quá
Vội vàng tin lời em
Giờ đây anh phải
Chịu nhiều đau khổ
Có phải em đã yêu ai
Rồi phải không em
Có phải em đã chấp nhận
Một sự đổi thay
Có phải anh sẽ thấy
Vui khi xa rời anh
Thì chúng ta nên
Kết thúc từ đây
Anh yêu em đâu
Nào biết đến lúc
Em đổi thay anh
Chẳng hay biết gì
Em sao đang tâm lừa dối
Nỡ bỏ rơi mình anh
Trong bóng đêm lạc lối
Dẫu biết sẽ đăng cay
Dẫu biết chẳng yêu
Dẫu biết chỉ có
Anh yêu em mà thôi
Có trách cũng thế thôi
Có trách cũng được gì
Có trách cũng chẳng
Mang em quay trờ về
Có phải em đã hết yêu
Anh rồi phải không
Có phải em chỉ xem
Anh như một trò chơi
Có phải anh đã quá
Vội vàng tin lời em
Giờ đây anh phải
Chịu nhiều đau khổ
Có phải em đã yêu ai
Rồi phải không em
Có phải em đã chấp nhận
Một sự đổi thay
Có phải anh sẽ thấy
Vui khi xa rời anh
Thì chúng ta nên
Kết thúc từ đây
Có phải em đã hết yêu
Anh rồi phải không
Có phải em chỉ xem
Anh như một trò chơi
Có phải anh đã quá
Vội vàng tin lời em
Giờ đây anh phải
Chịu nhiều đau khổ
Có phải em đã yêu ai
Rồi phải không em
Có phải em đã chấp nhận
Một sự đổi thay
Có phải anh sẽ thấy
Vui khi xa rời anh
Thì chúng ta nên
Kết thúc từ đây
Có phải anh sẽ thấy
Vui khi xa rời anh
Thì chúng ta nên
Kết thúc từ đây