Có Lẽ Ta Đã Hạnh Phúc

Có Lẽ Ta Đã Hạnh Phúc

Lời bài hát Có Lẽ Ta Đã Hạnh Phúc

Đóng góp bởi

Anh đã nghĩ quên em sẽ thật nhanh thôi
Anh đã nghĩ sẽ có người thay anh yêu em
Đêm đêm anh cứ cố quên em lại càng nhớ em
Vì sao anh cứ mãi cố quên đi điều không thể quên.
Chợt thấy có chút cô đơn lẻ loi
Chợt thấy nước mắt ai đã rơi rồi
Chỉ ước em sẽ ở bên cạnh anh phút giây này
Và anh sẽ nói: anh yêu em.
Giá như thời gian quay trở lại ngày xưa
Sẽ không để em xa rời anh
Giá như điều ước không còn gọi là điều ước
Chắc bây giờ đây ta đã hạnh phúc.
Anh đã nghĩ quên em sẽ thật nhanh thôi
Anh đã nghĩ sẽ có người thay anh yêu em
Đêm đêm anh cứ cố quên em lại càng nhớ em
Vì sao anh cứ mãi cố quên đi điều không thể quên.
Chợt thấy có chút cô đơn lẻ loi
Chợt thấy nước mắt ai đã rơi rồi
Chỉ ước em sẽ ở bên cạnh anh phút giây này
Và anh sẽ nói: anh yêu em.
Giá như thời gian quay trở lại ngày xưa
Sẽ không để em xa rời anh
Giá như điều ước không còn gọi là điều ước
Chắc bây giờ đây ta đã hạnh phúc.
Giá như thời gian quay trở lại ngày xưa
Sẽ không để anh xa rời em
Nếu như điều đó không còn gọi là điều ước
Chắc bây giờ đây anh sẽ không xa em.
Giá như thời gian quay trở lại ngày xưa
Sẽ không để em xa rời anh...
Giá như điều ước không còn gọi là điều ước
Chắc bây giờ đây ta đã hạnh phúc.