Có Hay Buồn Thương Đứt Ruột

Có Hay Buồn Thương Đứt Ruột

Lời bài hát Có Hay Buồn Thương Đứt Ruột

Đóng góp bởi

Nhớ thương ơi
Gọi ta nối nhịp u hoài
Nghe mênh mang mộng xưa
Rớt rơi bên đời
Vội tàn một cõi sầu vương
Mắt lệ nghìn đêm
Thương nhớ ơi
Đời còn nhiều buâng khuâng
Mệt mỏi trong mong đợi
Ta nghe cõi phiền vọng về
Giấc mê phù du
Phủ ngập đường tim
Gắng đợi chờ lòng thắt cơn đau
Ta nghe tím dạ vô cùng
Có hay buồn thương đứt ruột
Nhìn phận đời như một giấc mộng
Chìm sâu đáy mộ
Vực ngàn nỗi đau triền miên
Rồi mai này điệu buồn oan khiên
Tím theo khoe sầu mịt mù
Ước thề tào khang
Lối thu xưa từ đây
Vắng người chung đường
Nghe bơ vơ tình
Rơi khuất sâu đêm trường
Vội vàng buồn thỉu buồn thiu
Thắt lòng lệ đau
Ta với ta đèn chong mờ hơi sương
Mòn mỏi trong mong đợi
Đêm đêm nát dạ môi sầu
Mải mê tìm nhau
Bến đời là đâu
Gắng đợi chờ lòng thắt cơn đau
Ta nghe tím dạ vô cùng
Có hay buồn thương đứt ruột
Nhìn phận đời như một giấc mộng
Chìm sâu đáy mộ
Vực ngàn nỗi đau triền miên
Rồi mai này điệu buồn oan khiên
Tím theo khoe sầu mịt mù
Ước thề tào khang
Lối thu xưa từ đây
Vắng người chung đường
Nghe bơ vơ tình
Rơi khuất sâu đêm trường
Vội vàng buồn thỉu buồn thiu
Thắt lòng lệ đau
Ta với ta đèn chong mờ hơi sương
Mòn mỏi trong mong đợi
Đêm đêm nát dạ môi sầu
Mải mê tìm nhau
Bến đời là đâu