Cô Gái Sầm Nưa Xinh Đẹp

Cô Gái Sầm Nưa Xinh Đẹp

Lời bài hát Cô Gái Sầm Nưa Xinh Đẹp

Đóng góp bởi

Này em gái trên nương ơi
chịu khó nuôi chiến sĩ
Người diệt thù vì dân ơ chưa về,
Rồi mai đây đất nước vắng bóng thù
Đợi chờ anh lại về bên em
người đẹp ơi anh chờ
Ơ này cô gái,
ơ này cô gái Lào
Mình anh hát, mình anh lăm tơi
Múa một mình sao không đẹp,
không đẹp, không đẹp, không đẹp
Em hỡi em ra đây cùng kêu
lăm tơi khèn anh ngân vang
Trông kìa đôi tay mềm
Thân uốn cong lăm vông nhịp nhàng,
ô nhịp nhàng, nhịp nhàng, nhịp nhàng
Anh đã nhìn thấy em từ xa,
trong tiếng cười ấm vui bạn bè
Ơi nụ cười sao duyên dáng
La na la nuôn na, la na la y nuôn na
Ơi cô em Sầm Nưa,
nhớ thương anh mà đợi chờ.
Ơi cô em Sầm Nưa,
nhớ thương anh mà đợi chờ.
Ơ này cô gái,
ơ này cô gái Lào
Mình anh hát, mình anh lăm tơi
Múa một mình sao không đẹp,
không đẹp, không đẹp, không đẹp
Em hỡi em ra đây cùng kêu
lăm tơi khèn anh ngân vang
Trông kìa đôi tay mềm
Thân uốn cong lăm vông nhịp nhàng,
ô nhịp nhàng, nhịp nhàng, nhịp nhàng
Anh đã nhìn thấy em từ xa,
trong tiếng cười ấm vui bạn bè
Ơi nụ cười sao duyên dáng
La na la nuôn na, la na la y nuôn na
Ơi cô em Sầm Nưa,
nhớ thương anh mà đợi chờ.
Ơi cô em Sầm Nưa,
nhớ thương anh mà đợi chờ.
nhớ thương anh mà đợi chờ.
đợi anh em nhé
người đẹp ơi anh về