Cô Gái Sầm Nưa

Cô Gái Sầm Nưa

Lời bài hát Cô Gái Sầm Nưa

Đóng góp bởi

Này em gái trên nương ơi
Chịu khó nuôi chiến sĩ
Người diệt thù vì dân chưa về
Rồi mai đây đất nước hết bóng thù
Đợi chờ anh
Anh lại về bên em
Người đẹp ơi anh về
Ơ này cô gái
Ơ này cô gái Lào
Mình anh hát mình anh lắm tơi
Múa một mình sao nó không đẹp
Không đẹp không đẹp không đẹp
Em hỡi em ra đây cùng kêu
Lắm tơi khèn anh ngân vang
Trông kìa đôi tay mềm
Thân uốn cong lăm vông nhịp nhàng
Nhịp nhàng nhịp nhàng nhịp nhàng
Anh đã nhìn thấy em từ xa
Trong tiế́ng cười ấm vui bạn bè
Ơi nụ cười sao duyên dáng
Na na la nuôn na
Na na la y nuôn na
Hỡi cô em Sầm Nưa
Nhớ thương anh mà đợi chờ
Hỡi cô em Sầm Nưa
Nhớ thương anh mà đợi chờ
Ơ này cô gái
Ơ này cô gái Lào
Mình anh hát mình anh lắm tơi
Múa một mình sao nó không đẹp
Không đẹp không đẹp không đẹp
Em hỡi em ra đây cùng kêu
Lắm tơi khèn anh ngân vang
Trông kìa đôi tay mềm
Thân uốn cong lăm vông nhịp nhàng
Nhịp nhàng nhịp nhàng nhịp nhàng
Anh đã nhìn thấy em từ xa
Trong tiế́ng cười ấm vui bạn bè
Ơi nụ cười sao duyên dáng
Na na la nuôn na
Na na la y nuôn na
Hỡi cô em Sầm Nưa
Nhớ thương anh mà đợi chờ
Hỡi cô em Sầm Nưa
Nhớ thương anh mà đợi chờ
Ơ này cô gái
Ơ này cô gái Lào
Mình anh hát mình anh lắm tơi
Múa một mình sao nó không đẹp
Không đẹp không đẹp không đẹp
Em hỡi em ra đây cùng kêu
Lắm tơi khèn anh ngân vang
Trông kìa đôi tay mềm
Thân uốn cong lăm vông nhịp nhàng
Nhịp nhàng nhịp nhàng nhịp nhàng
Anh đã nhìn thấy em từ xa
Trong tiế́ng cười ấm vui bạn bè
Ơi nụ cười sao duyên dáng
Na na la nuôn na
Na na la y nuôn na
Hỡi cô em Sầm Nưa
Nhớ thương anh mà đợi chờ
Hỡi cô em Sầm Nưa
Nhớ thương anh mà đợi chờ
Hỡi cô em Sầm Nưa
Nhớ thương anh mà đợi chờ
Đợi chờ anh em nhé
Người đẹp ơi anh về