Cô Gái Mở Đường

Cô Gái Mở Đường

Lời bài hát Cô Gái Mở Đường

Đóng góp bởi

Đi giữa trời khuya
sao đêm lấp lánh
tiếng hát ai
vang động cây rừng
Phải chăng em
cô gái mở đường
không thấy mặt người
chỉ nghe tiếng hát
Ơi những cô
con gái
đang ngày đêm
mở đường
Hỏi em
bao nhiêu tuổi
mà sức em
phi thường
Em đi lên rừng
cây xanh mở lối
em đi lên núi
núi ngả cúi đầu
Em đi
bắc những nhịp cầu
nối những con đường
Tổ quốc yêu thương
cho xe thẳng tới
chiến trường
Cô gái miền quê
ra đi cứu nước
mái tóc xanh xanh
tuổi trăng tròn
Bàn tay em
phá đá mở đường
gian khó phải lùi
nhường em tiến bước
Em có nghe
tiếng súng
nơi tiền phương
giục lòng
Miền Nam
tha thiết gọi
cả nước ta
lên đường
Tiếng nói Bác Hồ
trong tim ngời sáng
như sao mai
lấp lánh
rọi núi rừng
Soi cho em đắp
chặng đường
trên đất quê nhà
Tổ quốc yêu thương
ôi con đường
mới anh hùng
Đêm đã về khuya
sương rơi ướt áo
tiếng hát em
vẫn vọng núi rừng
Mặc bom rơi
pháo sáng mịt mùng
em vẫn mở đường
để xe đi tới
Yêu biết bao
cô gái
vui ngày đêm
mở đường
Rừng trăm hoa
thắm nở
chẳng có
hoa nào bằng
Em đi san rừng
em đi bạt núi
em như con suối
nước chảy không ngừng
Em đang bước tiếp
chặng đường
theo những anh hùng
Tổ quốc yêu thương
góp công
cùng chiến thắng thù
góp công
cùng tiền phương
chiến thắng thù
Đi giữa trời khuya
sao đêm lấp lánh
tiếng hát ai
vang động cây rừng
Phải chăng em
cô gái mở đường
không thấy mặt người
chỉ nghe tiếng hát
Ơi những cô
con gái
đang ngày đêm
mở đường
Hỏi em
bao nhiêu tuổi
mà sức em
phi thường
Em đi lên rừng
cây xanh mở lối
em đi lên núi
núi ngả cúi đầu
Em đi
bắc những nhịp cầu
nối những con đường
Tổ quốc yêu thương
cho xe thẳng tới
chiến trường
Cô gái miền quê
ra đi cứu nước
mái tóc xanh xanh
tuổi trăng tròn
Bàn tay em
phá đá mở đường
gian khó phải lùi
nhường em tiến bước
Em có nghe
tiếng súng
nơi tiền phương
giục lòng
Miền Nam
tha thiết gọi
cả nước ta
lên đường
Tiếng nói Bác Hồ
trong tim ngời sáng
như sao mai
lấp lánh
rọi núi rừng
Soi cho em đắp
chặng đường
trên đất quê nhà
Tổ quốc yêu thương
ôi con đường
mới anh hùng
Đêm đã về khuya
sương rơi ướt áo
tiếng hát em
vẫn vọng núi rừng
Mặc bom rơi
pháo sáng mịt mùng
em vẫn mở đường
để xe đi tới
Yêu biết bao
cô gái
vui ngày đêm
mở đường
Rừng trăm hoa
thắm nở
chẳng có
hoa nào bằng
Em đi san rừng
em đi bạt núi
em như con suối
nước chảy không ngừng
Em đang bước tiếp
chặng đường
theo những anh hùng
Tổ quốc yêu thương
góp công
cùng chiến thắng thù
góp công
cùng tiền phương
chiến thắng thù