Cô Đơn Mới Hay Mình Sai

Cô Đơn Mới Hay Mình Sai

Lời bài hát Cô Đơn Mới Hay Mình Sai

Đóng góp bởi

Một lời nói
Một lời trách vô tình
Làm tan nát
Trái tim người tôi yêu
Vì hờn ghen
Vì yêu anh quá nhiều
Anh ra đi
Mà lệ tràn khoé mi
Lời cay đắng
Thật chua xót phụ phàng
Để xa nhau
Tôi mới hay lòng đau
Còn lại gì
Khi anh quay bước đi
Bao yêu thương
Giờ theo anh đi mãi
Chỉ vì một phút nông nổi
Tôi đã mang lầm lỗi
Và rồi cô đơn
Tôi mới hay mình sai
Em chỉ mong anh hiểu
Và xin anh thứ tha
Xin anh hãy
Hãy về bên em anh nhé
Từ nay em sẽ xin hứa
Không để anh buồn nữa
Và em sẽ
Yêu anh mãi người ơi
Em chỉ mong anh hiểu
Những lỗi lầm đã qua
Và em đang mong
Anh về bên em
Một lời nói
Một lời trách vô tình
Làm tan nát
Trái tim người tôi yêu
Vì hờn ghen
Vì yêu anh quá nhiều
Anh ra đi
Mà lệ tràn khoé mi
Lời cay đắng
Thật chua xót phụ phàng
Để xa nhau
Tôi mới hay lòng đau
Còn lại gì
Khi anh quay bước đi
Bao yêu thương
Giờ theo anh đi mãi
Chỉ vì một phút nông nổi
Tôi đã mang lầm lỗi
Và rồi cô đơn
Tôi mới hay mình sai
Em chỉ mong anh hiểu
Và xin anh thứ tha
Xin anh hãy
Hãy về bên em anh nhé
Từ nay em sẽ xin hứa
Không để anh buồn nữa
Và em sẽ
Yêu anh mãi người ơi
Em chỉ mong anh hiểu
Những lỗi lầm đã qua
Và em đang mong
Anh về bên em
Chỉ vì một phút nông nổi
Tôi đã mang lầm lỗi
Và rồi cô đơn
Tôi mới hay mình sai
Em chỉ mong anh hiểu
Và xin anh thứ tha
Xin anh hãy
Hãy về bên em anh nhé
Từ nay em sẽ xin hứa
Không để anh buồn nữa
Và em sẽ
Yêu anh mãi người ơi
Em chỉ mong anh hiểu
Những lỗi lầm đã qua
Và em đang mong
Anh về bên em
Em chỉ mong anh hiểu
Những lỗi lầm đã qua
Và em đang
Mong anh về bên em