Cô Độc Vương (Remix)

Cô Độc Vương (Remix)

Lời bài hát Cô Độc Vương (Remix)

Đóng góp bởi

Mình tôi lê bước Lạc vào giấc mơ hão huyền Mà đâu biết em phũ phàng Thiên Sơn đất trời Ngàn bình rượu đựng nào vơi Tổn thương bấy lâu Nguyện thân trai một đời Bóng cô góc trời Mờ xa gió mưa chẳng màng Thôi kiếp này chọn một mình Giọt lệ ta sẽ chẳng rơi một lần Nửa đời sầu nửa đời âu Gập ghềnh mưa gió nửa đời người Chợt nhận ra tuyết rơi Bên khung cửa sổ Lệ ta rơi lòng ta đau Thừa cô đơn quá dư u sầu Tìm men say chỉ mong Sẽ yên lòng hơn Mình tôi lê bước Mình tôi lê bước Mình tôi lê bước Lạc vào giấc mơ hão huyền Mà đâu biết em phũ phàng Thiên Sơn đất trời Ngàn bình rượu đựng nào vơi Tổn thương bấy lâu Nguyện thân trai một đời Bóng cô góc trời Mờ xa gió mưa chẳng màng Thôi kiếp này chọn một mình Giọt lệ ta sẽ chẳng rơi một lần Chỉ mong sẽ yên long hơn Nửa đời sầu nửa đời âu Gập ghềnh mưa gió nửa đời người Chợt nhận ra tuyết rơi Bên khung cửa sổ Lệ ta rơi lòng ta đau Thừa cô đơn quá dư u sầu Tìm men say chỉ mong Sẽ yên lòng hơn Mình tôi lê bước Lạc vào giấc mơ hão huyền Mà đâu biết em phũ phàng Thiên Sơn đất trời Ngàn bình rượu đựng nào vơi Tổn thương bấy lâu Nguyện thân trai một đời Bóng cô góc trời Mờ xa gió mưa chẳng màng Thôi kiếp này chọn một mình Giọt lệ ta sẽ chẳng rơi một lần Mình tôi lê bước Lạc vào giấc mơ hão huyền Mà đâu biết em phũ phàng Thiên Sơn đất trời Ngàn bình rượu đựng nào vơi Tổn thương bấy lâu Nguyện thân trai một đời Bóng cô góc trời Mờ xa gió mưa chẳng màng Thôi kiếp này chọn một mình Giọt lệ ta sẽ chẳng rơi một lần