Có Đáng Không Em

Có Đáng Không Em

Lời bài hát Có Đáng Không Em

Đóng góp bởi

Có Đáng Không Em
Phương Thiên Hoàng
Có đáng phải thế không em
Tỉnh giấc đi em còn kịp
Nhìn xem quanh em,
Bóng tối bao trùm
Cứu lấy đời em đừng u mê nữa
Nếu có thế hãy quên đi
Hạnh phúc em đang kiếm tìm
Niềm đau nhân đôi lạc trong bóng tối
Hạnh phúc đó với em là gì
Vì sao ta yêu nhau buồn đau.....
Còn người ta yêu nhau được hạnh phúc
Anh đã thiếu điều gì
Mà em vội vàng ra đi
Hãy chỉ cho anh 1 lời yêu
Cho ta về bên nhau đi em
Mình yêu không xa nhau được đâu
Bởi vì xa nhau trái tim phải đau lắm
Em đã nói nhiều điều,
Đã yêu là phải tha thứ
Để được yêu nhau
Được sống bên nhau
Mà sao em quên...
Có đáng phải thế không em
Tỉnh giấc đi em còn kịp
Nhìn xem quanh em,
Bóng tối bao trùm
Cứu lấy đời em đừng u mê nữa
Nếu có thế hãy quên đi
Hạnh phúc em đang kiếm tìm
Niềm đau nhân đôi lạc trong bóng tối
Hạnh phúc đó với em là gì
Vì sao ta yêu nhau buồn đau.....
Còn người ta yêu nhau được hạnh phúc
Anh đã thiếu điều gì
Mà em vội vàng ra đi
Hãy chỉ cho anh 1 lời yêu
Cho ta về bên nhau đi em
Mình yêu không xa nhau được đâu
Bởi vì xa nhau trái tim phải đau lắm
Em đã nói nhiều điều,
Đã yêu là phải tha thứ
Để được yêu nhau
Được sống bên nhau
Mà sao em quên...
Vì sao ta yêu nhau buồn đau.....
Còn người ta yêu nhau được hạnh phúc
Anh đã thiếu điều gì
Mà em vội vàng ra đi
Hãy chỉ cho anh 1 lời yêu
Cho ta về bên nhau đi em
Mình yêu không xa nhau được đâu
Bởi vì xa nhau trái tim phải đau lắm
Em đã nói nhiều điều,
Đã yêu là phải tha thứ
Để được yêu nhau
Được sống bên nhau
Mà sao em quên...
Em đã nói nhiều điều,
Đã yêu là phải tha thứ
Để được yêu nhau
Được sống bên nhau
Mà sao em quên...