Có Bao Giờ

Có Bao Giờ

Lời bài hát Có Bao Giờ

Đóng góp bởi

Có bao giờ
Yêu thương khi xưa
Là thoáng qua
Có bao giờ anh nhớ
Em khóc buồn với
Những đêm
Không có nhau
Xa vắng nhau
Tuy đã lâu
Những tháng ngày yêu dấu
Ta đã từng có nhau
Những vui buồn nước mắt
Những lúc hờn trách nhau
Đâu bỗng dưng
Trong phút giây
Tan biến mau
Có những khi đêm về
Tình yêu vẫn quanh đây
Có những khi em buồn
Người như vẫn đâu đây
Tha thứ nhau
Ôm lấy nhau
Nào em có hay
Ngày trôi mãi
Tình xa mãi
Những đêm mong đợi
Có hay 1 người
Vẫn mong 1 người
Tiếc cho những tháng
Ngày vui
Tình em vẫn đây
Nào ai biết
Nào ai khóc
Cho đêm nay
Vẫn mong 1 người
Vẫn thương 1 người
Biết đâu sớm mai
Lại thấy nhau
Mong chờ
Em mong chờ
Đến bao giờ
Có bao giờ
Yêu thương khi xưa
Là thoáng qua
Có bao giờ anh nhớ
Em khóc buồn với
Những đêm
Không có nhau
Xa vắng nhau
Tuy đã lâu
Những tháng ngày yêu dấu
Ta đã từng có nhau
Những vui buồn nước mắt
Những lúc hờn trách nhau
Đâu bỗng dưng
Trong phút giây
Tan biến mau
Có những khi đêm về
Tình yêu vẫn quanh đây
Có những khi em buồn
Người như vẫn đâu đây
Tha thứ nhau
Ôm lấy nhau
Nào em có hay
Ngày trôi mãi
Tình xa mãi
Những đêm mong đợi
Có hay 1 người
Vẫn mong 1 người
Tiếc cho những tháng
Ngày vui
Tình em vẫn đây
Nào ai biết
Nào ai khóc
Cho đêm nay
Vẫn mong 1 người
Vẫn thương 1 người
Biết đâu sớm mai
Lại thấy nhau
Mong chờ
Em mong chờ
Đến bao giờ
Mong chờ
Em mong chờ
Đến bao giờ
Mong chờ
Em mong chờ
Đến bao giờ