Clementine

Clementine

Lời bài hát Clementine

Đóng góp bởi

Nơi hang sâu đầy, trên non cao này
Mỏ vàng ấy có dân di cư
Và trong đám đó, có một gia đình
Đẻ gái xinh là Clê Măng Tai
Ôi em yêu kiều! Ôi em yêu kiều!
Người yêu mến, hỡi Clê Măng Tai!
Em đã khuất núi
Em đã qua đời
Buồn gớm ghê rồi
Clê Măng Tai
Trông em huy hoàng như tiên trên trần
Làn tóc sáng với đôi chân... to
Giầy cao, ống mới ôm cổ chân dài
Giầy rất oai của Clê Măng Tai
Ôi em yêu kiều! Ôi em yêu kiều!
Người yêu mến, hỡi Clê Măng Tai!
Em đã khuất núi
Em đã qua đời
Buồn gớm ghê rồi
Clê Măng Tai
Ra nơi sông đầy, em đi chăn bầy
Bầy gia súc, sáng sớm em đi
Rồi em vấp ngã, chân nặng đôi giầy
Chìm xuống sông rồi Clê Măng Tai
Ôi em yêu kiều! Ôi em yêu kiều!
Người yêu mến, hỡi Clê Măng Tai!
Em đã khuất núi
Em đã qua đời
Buồn gớm ghê rồi
Clê Măng Tai
Trôi trên sông đầy, trôi trên sông dài
Nhìn lớp sóng, sóng cuốn em trôi
Này em hỡi hỡi, không tập bơi lội
Đành mất em rồi Clê Măng Tai
Khi hoa trong vườn, khi bông hoa hường
Nở to tướng cuốn dưới gác chuông
Tôi tin chắc chắn hoa được vun trồng
Bởi nắm xương nàng Clê Măng Tai
Ôi em yêu kiều! Ôi em yêu kiều!
Người yêu mến, hỡi Clê Măng Tai!
Em đã khuất núi
Em đã qua đời
Buồn gớm ghê rồi
Clê Măng Tai
Ôi em yêu kiều! Ôi em yêu kiều!
Người yêu mến, hỡi Clê Măng Tai!
Em đã khuất núi
Em đã qua đời
Buồn gớm ghê rồi
Clê Măng Tai
Em đã khuất núi
Em đã qua đời
Buồn gớm ghê rồi
Clê Măng Tai