Chuyện Tình Đôi Ta

Chuyện Tình Đôi Ta

Xem MV bài hát

Lời bài hát Chuyện Tình Đôi Ta

Đóng góp bởi

Chuyện Tình Đôi Ta
Thái Tuyết Trâm
Chuyện tình đôi ta
đôi khi thật vui, đôi khi khiến em
ưu tư buồn vương
mắt sầu hỡi anh
Giận hờn vu vơ làm chi để rồi
khi hoàng hôn buông xuống
hồn ta hắt hiu
lại nhớ nhau
Đã có những lúc ta không tin nhau
vì đâu hỡi anh
Tiếng nói thắm thiết môi hôn ta trao
mà sao ngại ngùng
Một lời xin lỗi
khi mình lỡ hẹn
mà sao ta không thể nói ra
Hãy nói đi anh hãy nói đi anh
lời yêu thương ấm nồng
Và em cũng sẽ không đắn đo,
sẽ nắm tay anh ta đi bên nhau
tung tăng dạo quanh phố phường
Ngọt ngào môi hôn ta khẽ trao
Hãy nói đi anh hãy nói đi anh
rằng anh yêu em rất nhiều
Và em dịu dàng mỉm cười với anh
Ta sẽ quên đi
sóng gió cuộc đời
Hạnh phúc ôi sao tuyệt vời!
Chuyện tình đôi ta
đôi khi thật vui, đôi khi khiến em
ưu tư buồn vương
mắt sầu hỡi anh
Giận hờn vu vơ làm chi để rồi
khi hoàng hôn buông xuống
hồn ta hắt hiu
lại nhớ nhau
Đã có những lúc ta không tin nhau
vì đâu hỡi anh
Tiếng nói thắm thiết môi hôn ta trao
mà sao ngại ngùng
Một lời xin lỗi
khi mình lỡ hẹn
mà sao ta không thể nói ra
Hãy nói đi anh hãy nói đi anh
lời yêu thương ấm nồng
Và em cũng sẽ không đắn đo,
sẽ nắm tay anh ta đi bên nhau
tung tăng dạo quanh phố phường
Ngọt ngào môi hôn ta khẽ trao
Hãy nói đi anh hãy nói đi anh
rằng anh yêu em rất nhiều
Và em dịu dàng mỉm cười với anh
Ta sẽ quên đi
sóng gió cuộc đời
Hạnh phúc ôi sao tuyệt vời!
Đã có những lúc
ta không tin nhau
vì đâu hỡi anh
Tiếng nói thắm thiết môi hôn ta trao
mà sao ngại ngùng
Một lời xin lỗi
khi mình lỡ hẹn
mà sao ta không thể nói ra
Hãy nói đi anh hãy nói đi anh
lời yêu thương ấm nồng
Và em cũng sẽ không đắn đo,
sẽ nắm tay anh ta đi bên nhau
tung tăng dạo quanh phố phường
Ngọt ngào môi hôn ta khẽ trao
Hãy nói đi anh hãy nói đi anh
rằng anh yêu em rất nhiều
Và em dịu dàng mỉm cười với anh
Ta sẽ quên đi
sóng gió cuộc đời
Hạnh phúc ôi sao tuyệt vời!
Hãy nói đi anh hãy nói đi anh
lời yêu thương ấm nồng
Và em cũng sẽ không đắn đo,
sẽ nắm tay anh ta đi bên nhau
tung tăng dạo quanh phố phường
Ngọt ngào môi hôn ta khẽ trao
Hãy nói đi anh hãy nói đi anh
rằng anh yêu em rất nhiều
Và em dịu dàng mỉm cười với anh
Ta sẽ quên đi
sóng gió cuộc đời
Hạnh phúc ôi sao tuyệt vời!
Ta sẽ quên đi
sóng gió cuộc đời
Hạnh phúc ôi sao tuyệt vời!