Chuyện Tình Của Biển

Chuyện Tình Của Biển

Lời bài hát Chuyện Tình Của Biển

Đóng góp bởi

Ngày xưa
Biển không có cát như bây giờ
Ngày xưa
Biển không có sóng vỗ bờ
Và gió gió hát thật êm
Và mây mây trôi thật hiền
Biển ngây thơ
Và biển không như bây giờ
Rồi một ngày em đến
Biển hát em nghe
Bài hát có đôi câu chuyện buồn
Rồi một ngày em đến
Biển hát em nghe
Bài hát có những
Niềm vui thật vui
Rồi một ngày em vắng
Làn gió nhớ tóc ai
Bờ cát nhớ chân ai
Để sóng hát ru miệt mài
Rồi một ngày em vắng
Biển nhớ mong em
Biển thức đã bao đêm
Biển thấy trong mình có một trái tim
Ôi ngày xưa ngày xưa
Lặng nghe tôi kể chuyện ngày xưa
Ngày xưa
Biển không có cát như bây giờ
Ngày xưa
Biển không có sóng vỗ bờ
Và gió gió hát thật êm
Và mây mây trôi thật hiền
Biển ngây thơ
Và biển không như bây giờ
Rồi một ngày em đến
Biển hát em nghe
Bài hát có đôi câu chuyện buồn
Rồi một ngày em đến
Biển hát em nghe
Bài hát có những
Niềm vui thật vui
Rồi một ngày em vắng
Làn gió nhớ tóc ai
Bờ cát nhớ chân ai
Để sóng hát ru miệt mài
Rồi một ngày em vắng
Biển nhớ mong em
Biển thức đã bao đêm
Biển thấy trong mình có một trái tim
Ôi tình yêu tình yêu
Lụi tàn tình yêu
Nếu em không biết gì
Về chuyện tình của biển
Nếu thật em không biết gì
Tôi sẽ kể em nghe