Chuyến Tàu Định Mệnh

Chuyến Tàu Định Mệnh

Xem MV bài hát

Lời bài hát Chuyến Tàu Định Mệnh

Đóng góp bởi

Quen nhau làm chi
Yêu thương để làm gì
Cho lòng vương khổ đau
Một ngày vào thu
Trên bờ xa cánh nhỏ
Dừng chân nơi quán
Trọ xao xuyến lòng
Kỷ niệm vừa quen
Nay ân tình còn đâu
Khi anh đã đi rồi
Không lời từ ly
Trời đã sang xuân,
Nghe con tim héo tàn
Bao yêu thương ngút
Ngàn thôi gió chiều
Trôi vào ngàn mây
Người đã đến
Cho ta môi cười
Người đã mang
Yêu thương đi rồi
Câu thề xưa giờ
Còn đâu giờ còn đâu
Tình đã chết yêu
Thương chôn vùi
Tình dở dang khi ai quên thề
Lời người trao dù ngàn
Sau ta còn yêu nhau
Hơn năm dài chờ nhau đôi
Ta sẽ sum vầy
Nhưng ai ngờ từ ly
Một chiều mùa đông
Trên tàu ra quán trọ
Cơn mưa giấu con tầu
Mang anh vào giữa
Lòng biển sâu.
Người đã đến
Cho ta môi cười
Người đã mang
Yêu thương đi rồi
Câu thề xưa giờ
Còn đâu giờ còn đâu
Tình đã chết yêu
Thương chôn vùi
Tình dở dang khi ai quên thề
Lời người trao dù ngàn
Sau ta còn yêu nhau
Hơn năm dài chờ nhau đôi
Ta sẽ sum vầy
Nhưng ai ngờ từ ly
Một chiều mùa đông
Trên tàu ra quán trọ
Cơn mưa giấu con tầu
Mang anh vào giữa
Lòng biển sâu.