Chuyện Sinh Viên

Chuyện Sinh Viên

Xem MV bài hát

Lời bài hát Chuyện Sinh Viên

Đóng góp bởi

Sân trường buồn vắng
Ghế đá cũng buồn như em
Kí túc xá vắng người thân quen
Chỉ còn em một mình mong nhớ
Quê nhà xa đó
Mẹ vẫn mong chờ con yêu
Tiếng sáo diều du chiều bóng cô
Rồi ngồi đây nhớ mong quê nhà
Trăng xanh có buồn...
Nhớ mong bên vòng tay ấm
Bát cơm thơm chiều đông ấy
Ôi cái thủa sinh viên
Có gì hơn là nỗi nhớ nhà
Nhớ quê nhà tha thiết
Nhớ mong từng giây
Nhớ những chiều vui chơi
Với cánh diều cao vút...
Nhớ những ngày thơ bé
Ước mơ thần tiên
Bay muôn tận trời xanh
Cho vui niềm mơ ước
Ngồi nơi đây con nhớ cha
Con nhớ mẹ....
Nhớ em thơ và
Nhớ quê hương vô cùng...
Quê nhà xa đó
Mẹ vẫn mong chờ con yêu
Tiếng sáo diều du chiều bóng cô
Rồi ngồi đây nhớ mong quê nhà
Trăng xanh có buồn...
Nhớ mong bên vòng tay ấm
Bát cơm thơm chiều đông ấy
Ôi cái thủa sinh viên
Có gì hơn là nỗi nhớ nhà
Nhớ quê nhà tha thiết
Nhớ mong từng giây
Nhớ những chiều vui chơi
Với cánh diều cao vút...
Nhớ những ngày thơ bé
Ước mơ thần tiên
Bay muôn tận trời xanh
Cho vui niềm mơ ước
Ngồi nơi đây con nhớ cha
Con nhớ mẹ....
Nhớ em thơ và
Nhớ quê hương vô cùng...
Nhớ quê nhà tha thiết
Nhớ mong từng giây
Nhớ những chiều vui chơi
Với cánh diều cao vút...
Nhớ những ngày thơ bé
Ước mơ thần tiên
Bay muôn tận trời xanh
Cho vui niềm mơ ước
Ngồi nơi đây con nhớ cha
Con nhớ mẹ....
Nhớ em thơ
Và nhớ quê hương vô cùng...