Lời bài hát Chuyện Hoa Sim

Đóng góp bởi

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất
Chuyện hoa sim
Có người con gái xuân vời vợi
Tóc còn ngăn ngắn chưa đầy búi
Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím
Chiều chiều lên những đồi hoa sim
Đứng nhìn sim tím hoang biền biệt
Nhớ chồng chinh chiến miền xa xăm
Ôi lấy chồng chiến binh
Lấy chồng thời chiến chinh
Mấy người đi trở lại
Sợ khi mình đi mãi
Sợ khi mình không về
Thì thương người vợ
Bé bỏng chiều quê
Nhưng không chết
Người trai khói lửa
Mà chết người em nhỏ hậu phương
Mà chết người em gái tôi thương
Đời tôi là chiến binh rừng núi
Thường ngày qua những đồi hoa sim
Thấy cành sim chín thương vô bờ
Tiếc người em gái không còn nữa
Tại sao nàng vẫn yêu màu tím
Màu buồn tan tác phải không em
Để chiều sim tím hoang biền biệt
Để mình tôi khóc chuyện hoa sim
Ôi lấy chồng chiến binh
Lấy chồng thời chiến chinh
Mấy người đi trở lại
Sợ khi mình đi mãi
Sợ khi mình không về
Thì thương người
Vợ bé bỏng chiều quê
Nhưng không chết
Người trai khói lửa
Mà chết người em nhỏ hậu phương
Mà chết người em gái tôi thương
Đời tôi là chiến binh rừng núi
Thường ngày qua
Những đồi hoa sim
Thấy cành sim chín thương vô bờ
Tiếc người em gái không còn nữa
Tại sao nàng vẫn yêu màu tím
Màu buồn tan tác phải không em
Để chiều sim tím hoang biền biệt
Để mình tôi khóc chuyện hoa sim
Để chiều sim tím hoang biền biệt
Để một mình tôi khóc
Chuyện hoa sim