Chuyện Đời Tôi

Chuyện Đời Tôi

Lời bài hát Chuyện Đời Tôi

Đóng góp bởi

Chuyện đời tôi
Bây giờ buồn lắm bạn ơi
Tôi có người yêu si tiền hơn si tình
Em mơ nào nhà nào xe
Em mơ dệt mộng trời xa
Đêm đêm áo lụa
Mơ thành bà hoàng thời nay
Người tôi yêu dứt tình đành bỏ đi xa
Mang cả tình tôi
Rao bán giữa chợ đời
Không yêu mà đành lòng sao
Em đi làm vợ người ta
Tham phú phụ bần
Ôi tình mình sao bạc như vôi
Người ơi
Chữ tình em đổi em trắng thành đen
Bao năm tình nghĩa phai màu
Trôi theo con nước qua cầu
Người ơi
Chữ tiền mua hạnh phúc được sao
Thời nay tình nghĩa đâu cần
Sao em đành lòng quá phũ phàng
Ngày xưa kia
Ai cũng nói mình đẹp đôi
Cứ ngỡ ngày sau
Hai đứa thành vợ chồng
Nhưng nay tình đời đổi thay
Em mang chữ tiền đi xa
Còn tôi ở lại
Với chữ tình nghe sao đắng cay
Người tôi yêu dứt tình đành bỏ đi xa
Mang cả tình tôi
Rao bán giữa chợ đời
Không yêu mà đành lòng sao
Em đi làm vợ người ta
Tham phú phụ bần
Ôi tình mình sao bạc như vôi
Người ơi
Chữ tình em đổi em trắng thành đen
Bao năm tình nghĩa phai màu
Trôi theo con nước qua cầu
Người ơi
Chữ tiền mua hạnh phúc được sao
Thời nay tình nghĩa đâu cần
Sao em đành lòng quá phũ phàng
Ngày xưa kia
Ai cũng nói mình đẹp đôi
Cứ ngỡ ngày sau
Hai đứa thành vợ chồng
Nhưng nay tình đời đổi thay
Em mang chữ tiền đi xa
Còn tôi ở lại
Với chữ tình nghe sao đắng cay
Nhưng nay tình đời đổi thay
Em mang chữ tiền đi xa
Còn tôi ở lại
Với chữ tình nghe sao đắng cay